Povinné doručování dokumentů správní moci do elektronických schránek na Slovensku

V České republice jsou všichni podnikatelé již několik let zvyklí na to, že veškerá korespondence zasílaná ze strany státních institucí je doručována elektronicky do datových schránek. Totéž zavádí nyní i na Slovensku s definitivní platností od 1. 1. 2017.

Povinné zřízení elektronických schránek se týká všech právnických osob se sídlem na Slovensku a organizačních složek zapsaných v obchodním rejstříku. Od 1. 8. 2016 byly všechny elektronické schránky podnikatelských subjektů zřízené na portálu www.slovensko.sk aktivovány na režim doručení. A to na základě zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon o e-Governmente). Občané a fyzické osoby – podnikatelé, si mohou v tuto chvíli aktivovat schránku dle svého uvážení, v tuto chvíli je to pro ně zatím nepovinné.

V praxi to znamená, že do těchto elektronických schránek budou doručovány úřední rozhodnutí od orgánů státní moci a to v elektronické podobě. Tato rozhodnutí mají stejný právní účinek jako doručení v listinné podobě. Doručení zprávy bude potvrzováno tzv. doručenkami.

Změna pro elektronické doručování písemností probíhá automaticky a bezplatně v režii Úřadu vlády Slovenské republiky v rámci tzv. přechodného období (1. 8. 2016 -1. 1. 2017). Aktivace elektronické schránky se vykoná automaticky po prvním přihlášení do této schránky na stránkách portálu www.slovensko.sk. Po vypršení přechodného období budou aktivovány i ty schránky, do kterých nebylo vstoupeno v rámci vymezené doby, tj. do 31. 12. 2016.

Co je potřeba pro přihlášení do elektronické schránky?

  • Občanský průkaz s elektronickým čipem a bezpečnostní osobní kód, dále jen „BOK“ (cizinci – doklad o pobytu s elektronickým čipem a BOK). Vydání nového občanského průkazu je zpoplatněno ve výši EUR 4,50
  • Čtečku karet vč. stažení aplikace eID klient a ovladače na čtečku, naleznete v části portálu Na stiahnutie
    Elektronická schránka je automaticky zřízena na jednatele. Ten může udělit přístup i dalším osobám. Pokud je jednatelem zahraniční osoba, musí udělit oprávnění fyzické osobě – občanovi Slovenské republiky, který vlastní občanský průkaz s elektronickým čipem, s tím že si musí zažádat i o bezpečnostní osobní kód (kombinace šesti libovolných číslic). Tento kód je podmínkou pro možnost využívání elektronických služeb s tím, že je možné si o něho zažádat kdykoliv. Bez něho se ale do schránky subjekt nepřihlásí.

Lenka Marholtová
Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.