Plánovaná harmonizace zákona o DPH se směrnicemi EU od 1. 7. 2021

Rozšíření režimu jednoho správního místa pro výběr DPH

Ve druhé polovině roku 2021 zřejmě dojde k rozšíření režimu jednoho správního místa. Tento režim se aktuálně týká pouze poskytování elektronických služeb konečným příjemcům v rámci EU. Nově dojde k rozšíření tohoto režimu na poskytování všech přeshraničních služeb, prodej zboží konečným příjemcům v rámci EU a dovoz zboží nízké hodnoty. Do režimu One Stop Shop („OSS“), který nahrazuje režim Mini-One Stop Shop (MOSS), bude možné se registrovat od 1.4.2021. Účinnost novely zákona o DPH, kterou dochází k tomuto rozšíření, byla původně stanovena již na 1.1.2021. Z důvodu pandemie koronaviru se však Evropská komise rozhodla posunout toto datum až na 1.7.2021.

Prodej zboží na dálku

Používaný pojem „zasílání zboží“ se nově změní na „prodej zboží na dálku“ a bude obecně zdaňován v zemi spotřeby. Podle současné právní úpravy je zasílání zboží zdaněno v zemi spotřeby v případě, kdy hodnota zboží překročí v příslušném a bezprostředně předcházejícím kalendářním roce limit stanovený členským státem, do kterého je zboží zasíláno. Od 1.7.2021 se limity členských státu pro zasílaní zboží zruší. Zároveň odpadne povinnost prodejců zboží do jiných členských států se registrovat v členských státech, do kterých je zboží zasíláno. Pro účely prodeje zboží na dálku bude stačit registrovat se na online portálu finanční správy a jeho prostřednictvím podávat přiznání a platit DPH v zemi spotřeby.

Poskytování služeb a dovoz zboží nízké hodnoty

Režim One Stop Shop se zároveň rozšíří na poskytování veškerých služeb do jednotlivých členských států (JČS) konečným uživatelům. Další rozšíření se týká dovozu zboží nízké hodnoty (do 150 EUR) a to včetně prodeje prostřednictvím internetových rozhraní a platforem. Provozovatelům elektronických rozhraní a platforem dále přibude povinnost vést evidenci o veškerých uskutečněných plněních na elektronické platformě. Důvodem je zavedení právní fikce dodání zboží platformě a následně platformou konečnému zákazníkovi. Jedno plnění je tímto rozděleno na dvě samostatná plnění, přičemž přeprava je přiřazena k dodání zboží konečnému zákazníkovi.

Výjimka pro transakce do 10 000 EUR ročně

Novela zákona o DPH zároveň počítá s určitou úlevou pro menší podnikatele. Povinnost odvádět DPH v zemi spotřeby se nebude týkat těch prodejců zboží a poskytovatelů digitálních služeb, u nichž hodnota přeshraničních plnění nepřesáhne 10 000 EUR ročně. Tito podnikatelé budou moci uplatňovat pravidla pro DPH používaná v tuzemsku.

Zuzana Dušilová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.