Osoba neusazená v tuzemsku a tuzemské plnění

Dne 29. července 2016 vstoupila v účinnost novela zákona o DPH č. 243/2016 Sb., jejíž přijetí bylo vyvoláno novým celním zákonem. Tato novela se kromě jiného dotýká osob neusazených v tuzemsku, kterým je věnován tento článek.

Osoba neusazená v tuzemsku je definována v zákoně o DPH č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů v §4 odst. 1, písmeno m), kde je stanoveno, že tato osoba:

  • nemá sídlo v tuzemsku,
  • uskuteční zdanitelné plnění dodání zboží nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku,
  • v tuzemsku nemá provozovnu (nebo provozovnu má, ale tohoto plnění se neúčastní)

Osobou neusazenou v tuzemsku je myšlena např. zahraniční osoba z USA, která na veletrhu v ČR prodá své výrobky nebo podnikatel (resp. osoba povinná k dani) ze států EU, bez ohledu na to, zda je plátce či nikoliv, který v ČR uskuteční zdanitelné plnění. Výše uvedené ustanovení se týká výhradně tuzemského plnění, nikoliv intrakomunitárního.

Před účinností novely se musela osoba neusazená v tuzemsku registrovat pro účely DPH na Finančním úřadu pro hlavní město Prahu, když uskutečnila tuzemské zdanitelné plnění. Po novele, již osoby neusazené v tuzemsku nemají povinnost registrace k DPH při dodání zboží, povinnost přiznat daň se přenáší na tuzemského plátce. Při dodání zboží neplátci osobou neusazenou v tuzemsku nadále platí jejich povinnost registrace k DPH.

Novelou se mění také místo pro registraci k DPH osob neusazených v tuzemsku a to na Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj.

Tým E-Consulting Czech

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.