Domů Ošetrovné – Novela zákona o sociálnom poistení od 1.4.2021

Ošetrovné – Novela zákona o sociálnom poistení od 1.4.2021

12. 05. 2021

Od 1. 4. 2021 vstúpila do platnosti novela zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ktorá sa venuje zmene v oblasti ošetrovného (OČR). Novelou zákona sa menia podmienky nároku ako aj dĺžka trvania OČR a zavádza sa nová dávka pod názvom dlhodobé ošetrovné.

Na ošetrovné má nárok zamestnanec, samostatne zárobkovo činná osoba alebo dobrovoľne nemocensky poistená osoba v tom prípade, že je aspoň 270 dní nemocensky poistená v období posledných dvoch rokov. Výška ošetrovného predstavuje 55 % denného vymeriavacieho základu alebo 55 % pravdepodobného DVZ.

V období do 31. 3. 2021 mohol nárok na ošetrovné vzniknúť len v prípade, že si to zdravotný stav chorého dieťaťa, rodiča alebo rodiča manžela (manželky) vyžadoval. Od 1. 4. 2021 je možné čerpať ošetrovné aj v prípade, že ide o celodenné ošetrovanie vnúčaťa, starých rodičov, súrodencov, či chorého dieťaťa, ktoré nie je príbuzným v priamom rade. Do 31. 3. 2021 platilo, že dávku ošetrovné preplácala Sociálna poisťovňa od prvého dňa maximálne však 10 kalendárnych dní. Dĺžka ošetrovného sa predlžuje na 14 kalendárnych dní, ktoré bude plne preplácať Sociálna poisťovňa. V prípade, že by OČR trvala dlhšie ako 14 kalendárnych dní vzniká zamestnancovi prerušenie povinného sociálneho poistenia. U ošetrovného, ktoré vzniklo pred koncom marca 2021 napr. 29. 3. 2021 a stále trvá do nasledujúceho obdobia, sa postupuje podľa zákona, ktorý bol platný do 31. 3. 2021 t. j. OČR bude preplatená maximálna po dobu 10 kalendárnych dní.

Sociálna poisťovňa od 1. 4. 2021 začne priznávať nový druh dávky pod názvom dlhodobé ošetrovné, ktoré bude možné čerpať až 90 dní. V prípade, že máte blízkeho príbuzného, ktorý bol hospitalizovaný minimálne 5 dní a po jeho prepustení je potrebné sa o neho starať v domácom prostredí aspoň 30 dní, môžete požiadať o čerpanie dlhodobej OČR. Rovnaké pravidlo platí aj v prípade, že ide o ošetrovanie blízkeho príbuzného, ktorý má nevyliečiteľnú chorobu alebo sa jedná o paliatívneho pacienta. Pri dlhodobom ošetrovaní zákon povoľuje vystriedať sa pri ošetrovaní po 30 dňoch. V prípade, že má vážne chorý pacient troch príbuzných, môžu sa pri ošetrovaní vystriedať po 30 dňoch. Táto lehota sa môže skrátiť v prípade, že osobe, ktorá sa o pacienta stará to ďalej nebude dovoľovať jej zdravotný stav. Nárok na dlhodobé ošetrovné vzniká prvým dňom, kedy sa ošetrujúca osoba začne osobne a celodenne starať o pacienta a zaniká uplynutím 90 kalendárnych dní trvania v úhrne všetkým poistencom, ktorým lekár potvrdil poskytovanie osobnej starostlivosti. Dlhodobé ošetrovné na toho istého člena rodiny je možné poberať v súhrne maximálne 90 dní v rámci jedného roka. Lekár vystaví potvrdenie fyzickej osobe, ktorá sa bude starať o chorého príbuzného. Potvrdenie od lekára obsahuje 4 časti:

  • I. Údaje o osobe, ktorej je celodenná starostlivosť poskytovaná
  • II. Údaje o osobe, ktorá poskytuje celodennú starostlivosť
  • III. Potvrdenie o trvaní alebo prerušení starostlivosti
  • IV. Potvrdenie o predchádzajúcej osobnej starostlivosti

Žiadosť o dlhodobé ošetrovné je potrebné zaslať na Sociálnu poisťovňu, ktorá dávku vypláca. Výpočet a výška dlhodobého ošetrovného o pacienta v paliatívnej starostlivosti bude rovnaká, tzn. 55 % na deň z denného vymeriavacieho základu.

Ing. Michaela Knošková
Payroll Consultant Junior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.