Domů Odklad sociálního pojištění pro zaměstnavatele COVID-19

Odklad sociálního pojištění pro zaměstnavatele COVID-19

29. 05. 2020

I prezident již podepsal návrh zákona týkající se odkladu plateb sociálního pojištění. Podniky si nově mohou odložit platby sociálního pojištění až do 20. října. Tento odklad se týká pouze části odvodů placené zaměstnavatelem – sociálního pojištění (24,8 % ze mzdy).

Úplné odpuštění těchto odvodů vláda bohužel zamítla.

Jakmile se firma rozhodne tento odklad využít, vznikne jí povinnost uhradit i předem stanovené penále. V takovém případě zaplatí zaměstnavatel za odložení pojistného pouze nízkou přirážku. Tato přirážka odpovídá přibližně pětině zákonem stanoveného penále.

Podniky si díky tomuto opatření mohou obstarat dostatek prostředků na svůj rozjezd za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného. Penále za opožděnou platbu nyní činí 0,05 % dlužné částky za jeden den. Dle návrhu by se snížilo na pětinu = 0,01 %, tudíž za čtvrt roku zhruba 1 %.

Odklad bude možný výhradně u plateb sociálního pojištění za samotné zaměstnavatele. Částka, sociálního pojištění, kterou zaměstnavatel strhává zaměstnanci přímo ze mzdy (6,5 %) se musí odvádět i nadále.

Odklad plateb se týká pojistného se splatností do:

– 20. června (za květen),

– 20. července (za červen),

– 20. srpna (za červenec).

Sociální i zdravotní odvody odpustil stát od března do srpna alespoň živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, a to do výše minimálních záloh, v tomto případě částku nad hranicí doplatí příští rok při podávání ročního přehledu.

Pokud firma za květen, červen, nebo červenec nezaplatí do 20. dne následujícího měsíce, Česká správa sociálního zabezpečení (OSSZ) bude automaticky počítat s tím, že si pojistné odkládá. Jestliže zaměstnavatel neuhradí dlužné částky do 20. října 2020, pak mu OSSZ bude počítat již penále běžné.

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje platby na důchodové pojištění (21,5 %), nemocenské pojištění (2,1 %) a na státní politiku nezaměstnanosti (1,2 %). Za zaměstnance je povinný hradit toto pojistné jeho zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tedy hradí za zaměstnance celkem 24,8 % z hrubé mzdy.

Zaměstnanci se na úhradách sociálního pojištění podílejí 6,5 % ze mzdy.

Bára Adamcová
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.