Odklad sociálního pojištění pro zaměstnavatele COVID-19

I prezident již podepsal návrh zákona týkající se odkladu plateb sociálního pojištění. Podniky si nově mohou odložit platby sociálního pojištění až do 20. října. Tento odklad se týká pouze části odvodů placené zaměstnavatelem – sociálního pojištění (24,8 % ze mzdy).

Úplné odpuštění těchto odvodů vláda bohužel zamítla.

Jakmile se firma rozhodne tento odklad využít, vznikne jí povinnost uhradit i předem stanovené penále. V takovém případě zaplatí zaměstnavatel za odložení pojistného pouze nízkou přirážku. Tato přirážka odpovídá přibližně pětině zákonem stanoveného penále.

Podniky si díky tomuto opatření mohou obstarat dostatek prostředků na svůj rozjezd za minimální cenu navýšení platby odloženého pojistného. Penále za opožděnou platbu nyní činí 0,05 % dlužné částky za jeden den. Dle návrhu by se snížilo na pětinu = 0,01 %, tudíž za čtvrt roku zhruba 1 %.

Odklad bude možný výhradně u plateb sociálního pojištění za samotné zaměstnavatele. Částka, sociálního pojištění, kterou zaměstnavatel strhává zaměstnanci přímo ze mzdy (6,5 %) se musí odvádět i nadále.

Odklad plateb se týká pojistného se splatností do:

- 20. června (za květen),

- 20. července (za červen),

- 20. srpna (za červenec).

Sociální i zdravotní odvody odpustil stát od března do srpna alespoň živnostníkům, osobám samostatně výdělečně činným, a to do výše minimálních záloh, v tomto případě částku nad hranicí doplatí příští rok při podávání ročního přehledu.

Pokud firma za květen, červen, nebo červenec nezaplatí do 20. dne následujícího měsíce, Česká správa sociálního zabezpečení (OSSZ) bude automaticky počítat s tím, že si pojistné odkládá. Jestliže zaměstnavatel neuhradí dlužné částky do 20. října 2020, pak mu OSSZ bude počítat již penále běžné.

Pojistné na sociální pojištění zahrnuje platby na důchodové pojištění (21,5 %), nemocenské pojištění (2,1 %) a na státní politiku nezaměstnanosti (1,2 %). Za zaměstnance je povinný hradit toto pojistné jeho zaměstnavatel. Zaměstnavatelé tedy hradí za zaměstnance celkem 24,8 % z hrubé mzdy.

Zaměstnanci se na úhradách sociálního pojištění podílejí 6,5 % ze mzdy.

Bára Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.