Domů Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2022 – daň z přidané hodnoty (SK)

Novinky ve slovenské legislativě od 1.1.2022 – daň z přidané hodnoty (SK)

06. 01. 2022

V návaznosti na novelu daňového pořádku byla vydána i novela zákona o dani z přidané hodnoty č. 222/2004 Z.z., která zahrnuje níže uvedené nejdůležitější změny.

1) Oznamovací povinnost plátců daně a souvislosti s tím spojené

Novela zákona o DPH ustanovuje plátcům DPH registrovaných k 15.11.2021 a nově registrovaným subjektům po tomto datu povinnost oznámit finanční správě SK bankovní účet. Důvodem pro tento krok byla vysoká částka evidovaných nedoplatků, která převyšuje 33 mil. EUR.

Finanční správě jsou nově oznamovány pomocí dostupného formuláře veškeré vlastní bankovní účty (tuzemské i zahraniční), které subjekty používají k podnikání nebo jsou předmětem daně dle §2 ZDPH. Oznamování bankovních účtů probíhalo pro plátce daně registrované k 15.11.2021 v termínu nejpozději do 30.11.2021 a nově registrované subjekty mají tuto povinnost provést bezodkladně ode dne registrace k dani nebo zřízení účtu.

Jakákoliv změna, doplnění nebo zřízení nového účtu musí být správci daně také bezodkladně nahlášena.

Finanční správa z nahlášených bankovních účtů vytvoří jejich databázi/seznam, kterou bude zveřejňovat a pravidelně aktualizovat. Povinnost ohlásit finanční správě bankovní účty má návazný dopad do dalších oblastí, jako je ručení za daň, vrácení přeplatků a nadměrných odpočtů apod.

Vracení přeplatků na dani, záporné daně či nadměrných odpočtů bude finanční správa vracet pouze v případě oznámených bankovních účtů. Subjekty, které své bankovní účty nezveřejní pomocí oznámení na finanční správu, obdrží tyto daňové přeplatky/nadměrné odpočty apod do 10 dnů ode dne nahlášení bankovního účtu finanční správě. V případě, že plátce uvede ve formuláři nesprávné, nepravdivé či neúplné informace, může daňový úřad uložit pokutu až do výše 10 000 EUR.

2) Úprava v oblasti ručení za daň v případě, že dodavatel daň na výstupu neuhradí FÚ

V návaznosti na oznamovací povinnost plátců daně je rozšířen také okruh znalostí/domněnek, které budou představovat dostatečné důvody v tom směru, že plátce daně v pozici odběratele vědět měl nebo vědět mohl, že jeho dodavatel nezaplatí daň i přesto, že bylo zdanitelné plnění odběratelem uhrazeno. V případě, že bude zboží/služba zaplacená na jiný, než oznámený bankovní účet a současně budou splněny další podmínky, může se plátce stát ručitelem za neodvedenou daň svého dodavatele.

Pokud nastanou a jsou splněny všechny podmínky pro vznik ručení za daň, pak je daňovým úřadem vydáno rozhodnutí a po jeho doručení vzniká povinnost uhradit dosud nezaplacenou daň.

Pokud má odběratel při své platbě pochybnosti o dodavateli, zda vyčíslenou daň odvede a uhradí, může postupovat takto, aby se ručení za daň vyhnul a nemusel svou nevědomost v daňovém řízení dokazovat:

  • Před platbou faktury si subjekt zkontroluje v seznamu bankovních účtů, že jeho dodavatel bankovní účet zveřejnil.
  • Je možné využít platbu formou „split payment“, kdy základ daně je uhrazen na účet, který dodavatel uvedl pro úhradu a výše DPH je poukázána přímo na osobní účet plátce u správce daně (dále jen ODÚ). Tento způsob je možné použít ve všech případech, kdy se odběratel zboží/služby obává, že by mohlo nastat ručení za daň.

3) Specifické způsoby úhrady daně

Jedná se o výše uvedený způsob úhrady dodavatelské faktury pomocí rozdělení úhrady základu daně a výše DPH. Při použití tohoto způsobu úhrady je odběratel povinen platbu označit tak, jako by jí hradil na účet svého dodavatele. Aby byla platba připsána na správný ODÚ u finanční správy, bude vydán seznam všech ODÚ vedených u správce daně. V případě, že je provedena úhrada pomocí split payment a současně je vydáno rozhodnutí o ručení, není ručení uplatňováno, pokud je split payment proveden dříve, než je rozhodnutí o ručení doručeno.

Ve vyhlášce Ministerstva financí SR č.378/2011 Z.z o způsobu označování plateb bude doplněno nové označení druhu platby formou split payment. Nové označení je 1109 – daň z přidané hodnoty zaplacená odběratelem za dodavatele.

V případě, že odběratel uhradí DPH na ODÚ a současně dodavatel řádně odvede a uhradí tuto daň, vzniká dodavateli přeplatek na dani. O tento přeplatek si dodavatel musí zažádat a je vrácen pouze za předpokladu zveřejněného bankovního účtu. Pokud bankovní účet zveřejněn není, bude přeplatek vrácen do 10 dnů ode dne dodatečného zveřejnění.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.