Novinky v EET pro rok 2018

Ústavní soud před Vánočními svátky vydal stanovisko ke konkrétním oblastem v elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“) a některé části zákona o EET zcela zrušil. Zákon jako celek však u Ústavního soudu obstál. I když o zrušení zákona o EET usilovaly desítky pravicových politiků, Ústavní soud označil tento zákon jako legitimní a efektivní nástroj pro výběr daní a narovnání podnikatelského prostředí.

Ministerstvo financí zapracovalo následující rozhodnutí Ústavního soudu do metodiky EET.

S účinností od 1. března 2018 se na účtenkách již nebudou muset povinně uvádět DIČ ani rodná čísla podnikatelů. Nadále však podnikatelům zůstává povinnost svá DIČ odesílat do informačního systému správce daně a funkčnost celého systému tak není dle Ministerstva financí ohrožena.

Evidenci nebudou podléhat platby kartou u e-shopů. Od 1. března 2018 se tato povinnost již nebude vztahovat na platby kartou přes platební terminály i pro online platby přes internet. Poplatníci, kteří této povinnosti již podléhají se mohou rozhodnout, zda i nadále budou tyto tržby evidovat dobrovolně či nikoliv.

Nejvýznamnější změnou, ke které v EET dochází je odložení povinnosti evidovat tržby u činností, které byly zařazeny do 3. fáze (všechny činnosti s výjimkou těch zařazených v 1., 2. a 4. fázi)  a do 4. fáze EET (vybraná řemesla a výrobní činnosti). Poplatníci, kteří do těchto skupin spadají, tak nemají povinnost k 1. březnu a k 1. červnu 2018 své tržby dle EET evidovat. Přesný termín zahájení 3. a 4. fáze EET bude znám až po schválení novely zákona.

Ústavní soud také nařídil, že pokud bude chtít vláda do zákona o EET zařadit výjimky, nebude to již možné pouhým nařízením vlády, ale tyto výjimky musí být součástí zákona.

Pavla Vejtrubovová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.