Novinky v dovolené

Již téměř rok pracujeme s novou právní úpravu pojetí dovolené. Níže uvádíme nové případy, se kterými se po tuto dobu setkáváme.

Přečerpaná dovolená

Častěji než dříve se setkáváme s přečerpanou dovolenou u zaměstnanců. Nejčastěji k přečerpání dochází při změně úvazku zaměstnance v průběhu kalendářního roku. Pokud zaměstnanec měl například od 1.1. do 30.6. úvazek 40 hodin týdně a od 1.7. do 31.12. se úvazek snížil na 20 hodin týdně a zaměstnanec v první polovině roku čerpal větší množství dovolené, může se stát, že vyčerpal více, než byl jeho roční nárok na dovolenou. S tímto problémem jsme se dříve nesetkávali, protože když byla dovolená evidována ve dnech, tak při rovnoměrném rozvržení pracovní doby nedošlo k rozdílu v nároku na dovolenou. V případě, že k přečerpání dovolené dojde, má zaměstnavatel právo srazit ze mzdy zaměstnanci částku za přečerpanou dovolenou. Srážku může provést v měsíci, kdy k přečerpání došlo, nebo na konci kalendářního roku. Stejně jako dříve není v žádném případě možné, aby zaměstnavatel místo sražení částky za přečerpanou dovolenou převedl záporný zůstatek dovolené do dalšího kalendářního roku.

Čerpání dovolené v části směny

Čerpání dovolené v části směny je možné jen za splnění následujících podmínek:

  • Čerpání dovolené v části směny je možné jen výjimečně,
  • jen se souhlasem zaměstnance (není možné zaměstnanci čerpání dovolené
    v části směny nařídit),
  • minimální rozsah čerpání je ½ směny - Z poslední podmínky je možné učinit výjimku. Menší část směny než ½ je možné čerpat, pokud jde o zbytek jeho ročního nároku na dovolenou.

Čerpání dovolené ve státní svátek

Nově je také možné čerpat dovolenou ve státní svátek. Je to možné jen na svátek, který by zaměstnanec byl povinen odpracovat. Stále nelze čerpat dovolenou na svátek, ve který by měl zaměstnanec jinak volno s náhradou. Ve svátek je možné čerpat dovolenou pouze na žádost zaměstnance, nelze dovolenou nařídit.

Převod dovolené do dalšího roku na žádost zaměstnance

Další novinkou od 1.1.2021 je možnost převádět část dovolené do dalšího roku. Převádět můžeme jen tu dovolenou, na kterou vznikl nárok v aktuálním roce a jen tu část nároku, která přesahuje 4 týdny (zaměstnanci, kteří mají nárok pouze na 4 týdny dovolené ročně, nemohou převádět žádnou dovolenou). Převod dovolené je možný pouze na základě písemné žádosti a zároveň zaměstnavatel nemá povinnost žádosti o převod dovolené vyhovět.

Čerpání dovolené u pružné pracovní doby

Pro případ čerpání dovolené u zaměstnanců, kteří mají pružnou pracovní dobu, je zaměstnavatel povinen vytvořit záložní pevný pracovní rozvrh, podle kterého budou zaměstnanci dovolenou čerpat. Není možné čerpat dovolenou pouze na pevnou část pracovní doby a volitelné části ponechávat neplacené.


Sylva Rubešová

Payroll Consultant Senior

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.