Domů Novela Zákonníka práce – práca vo sviatok podľa slovenskej legislatívy

Novela Zákonníka práce – práca vo sviatok podľa slovenskej legislatívy

13. 04. 2017

Od 1. júna 2017 nadobudne platnosť novela zákona o práci vo sviatok. Obchody na Slovensku budú počas sviatkov zatvorené. Doteraz zamestnanci v maloobchodoch mali voľno 3,5 dňa. Od prvého mája to bude 15,5 dňa.

V súčasnosti podľa zákonníka práce platí, že v dňoch 1. januára, vo Veľkonočnú nedeľu, 24. decembra po 12. hodine a 25. decembra platia pre zamestnávateľov obmedzenia týkajúce sa maloobchodného predaja. Zákaz predaja v maloobchode nie je zákazom predaja v pravom slova zmysle. Legislatíva totiž nezakazuje mať otvorenú prevádzku, ale obmedzenie spočíva v tom, že zamestnávatelia počas zákonom stanovených dní nemôžu zamestnancom nariadiť ani si s nimi dohodnúť prácu, ktorou je predaj tovaru konečnému spotrebiteľovi vrátane s ním súvisiacich prác.

Poukazuje sa tak predovšetkým na prácu za pokladňou, obsluhu zákazníkov, dokladanie tovaru a mnohé ďalšie práce, ktoré sú úzko spojené s maloobchodným predajom.

Podľa aktuálneho znenia Zákonníka práce, konkrétne ust. § 94 ods. 5, je predaj v maloobchode zakázaný v nasledujúcich dňoch pracovného pokoja:

V najbližších dňoch 14.4.2017 (Veľkonočný piatok) a 17.4.2017 (Veľkonočný pondelok), a ani počas dní 1.5.2017 a 8.5.2017, tak rozšírený zákaz predaja v maloobchode ešte nebude platiť.

Prevádzky nevyhnutné na zabezpečenie potrieb obyvateľstva, ktorých sa uvedená zmena nebude dotýkať sú:

  • Maloobchodný predaj na čerpacích staniciach s palivami a mazivami
  • Maloobchodný predaj a výdaj liekov v lekárňach
  • Maloobchodný predaj na letiskách, v prístavoch, v ostatných zariadeniach verejnej hromadnej dopravy a v nemocniciach
  • Predaj cestovných lístkov
  • Predaj suvenírov

Druhou skupinou sú špecifické kategórie tzv. nevyhnutých prác, a to: naliehavé opravárske práce, nakladacie a vykladacie práce, inventúrne a uzávierkové práce, práce vykonávané v nepretržitej prevádzke za zamestnanca, ktorý sa nedostavil na zmenu, práce na odvrátenie nebezpečenstva ohrozujúceho život, zdravie alebo pri mimoriadnych udalostiach, kŕmenie a ošetrovanie hospodárskych zvierat a naliehavé práce v poľnohospodárstve (pestovanie, zber a spracovanie surovín).

Ďalšia skupina výnimiek vyplýva priamo z textu zákona, podľa ktorého sa má zákaz predaja počas sviatkov uplatniť iba na predaj tovaru. Ak teda podnikateľ ponúka služby (napr. cestovné kancelárie, požičovne, kozmetické salóny a iné), v spomínaných dňoch bude môcť svojim zamestnancom nariadiť alebo si s nimi dohodnúť výkon práce.

Zákaz sa vzťahuje iba na zamestnanecké vzťahy, a teda neohrozuje činnosť podnikateľa – fyzickej osoby, ktorá si predaj tovaru zabezpečuje bez využitia zamestnancov. Najčastejšie tak pôjde o malé prevádzkarne vedené živnostníkmi.

Ak podnikateľ nariadi alebo si so zamestnancom dohodne prácu počas niektorého z vyššie uvedených dní pracovného pokoja, môže mu byť uložená pokuta až do výšky 100 000 eur.

Ak by sa podnikateľ rozhodol využiť spoluprácu s iným podnikateľom, mal by si dať zároveň pozor na správne nastavenie všetkých aspektov takejto spolupráce. Ak by takáto spolupráca bola vyhodnotená ako nelegálne zamestnávanie, objednávateľovi služieb (nelegálnej práce) by hrozila pokuta od 2 000 eur a ich poskytovateľovi zas do výšky 331 eur.

Kristína Šúryová, Payroll Consultant Assistant
Alena Ševčíková, Payroll Consultant Assistant

Zdroje:

Zákonník práce + novela, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov

http://www.dobrenoviny.sk/c/96764/je-rozhodnute-obchody-budu-pocas-sviatkov-a-dni-pracovneho-pokoja-zatvorene

http://www.pluska.sk/rady-tipy/je-rozhodnute-obchody-dva-tyzdne-roku-zatvoria-odzvoni-aj-nedelnym-nakupom.html

https://www.podnikajte.sk/pravo-a-legislativa/c/3201/category/zakonne-povinnosti-podnikatela/article/otvaracie-hodiny-pocas-sviatkov-1-6-2017.xhtml

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.