Domů Novela zákoníku práce mění pravidla dohod i home office

Novela zákoníku práce mění pravidla dohod i home office

19. 09. 2023

Poslanecká sněmovna definitivně potvrdila novelu zákoníku práce, která přináší řadu změn u dohod mimo pracovní poměr (DPP, DPČ) či home office. Byla schválena bez pozměňovacích návrhů senátu a podepsal ji prezident republiky. Část změn začne platit od 1. 10. 2023 a další od 1. 1. 2024. Ondřej Podehradský, náš Payroll Consultant Junior, vám prozradí, čeho se novela týká.

Brigádníci získají nárok na dovolenou a další výhody

Od 1. 1. 2024 brigádníkům vznikne nárok na dovolenou v případě, že dohoda trvá alespoň 4 týdny v kalendářním roce a zaměstnanec odpracuje alespoň 80 hodin. Novinka se týká jak dohod o provedení práce (DPP), tak dohod o pracovní činnosti (DPČ).

Pokud zaměstnanec dovolenou nevyčerpá, stejně jako u hlavního pracovního poměru mu ji zaměstnavatel buď převede do dalšího roku, nebo po ukončení dohody proplatí.

Příklad: Zaměstnanec pracuje na DPČ 15 hodin týdně. Za celý kalendářní rok proto odpracuje celkem 780 h (52 týdnů × 15 hodin). Výměra nároku na dovolenou činí 4 týdny. Zaměstnanec tudíž za celý kalendářní rok odpracuje 39 násobků týdenní pracovní doby (TPD), která u DPČ činí 20 h/týden (780 h/20 TPD). Zaměstnanci tak vznikne nárok na 60 h dovolené (39násobků TPD/52 počet týdnů v roce * 20 TPD * 4 výměra dovolené).  

Pozn. za každých odpracovaných 20 h vznikne nárok na cca 1,5 h dovolené.

Kromě nároku na dovolenou novela obsahuje další změny, které podmínky dohod přiblíží klasickému pracovnímu poměru. Začnou platit od 1. dne měsíce následující po vyhlášení ve sbírce zákonů, tedy nejspíše od 1. 10. 2023:

  • Příplatky za svátky, víkendy a práci v noci – stejně jako u HPP budou mít zaměstnanci na dohody nárok na vyplácení příplatků, a to i při případné práci ve ztíženém prostředí.
  • Náhradní volno – nově vzniká i nárok na náhradní volno.
  • Překážky – zaměstnanci budou moci využít volno při překážkách na jejich straně (lékař, svatba, pohřeb…), nicméně volno bude neplacené.
  • Přechod na HPP – když zaměstnanec odpracuje alespoň 180 dní v předešlých 12 měsících, bude moci požádat zaměstnavatele (písemně) o přechod na klasický zaměstnanecký poměr. Zaměstnavatel této žádosti nemusí vyhovět, nicméně své rozhodnutí bude muset písemně odůvodnit.
  • Povinnost seznámení s harmonogramem práce – zaměstnavatel bude povinen zaměstnance seznámit s rozpisem směn nejméně 3 dny dopředu, nedohodnou-li na jiné lhůtě.

Umožňujete práci na home office? Hlídejte si nová pravidla

Pro práci na dálku musí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít písemnou dohodu. V oblasti BOZP má pak zaměstnavatel úplně stejné povinnosti, jako by byl pracovník přítomen na pracovišti.

Právo žádat o home office mají:

  • těhotné zaměstnankyně,
  • zaměstnanci pečující o dítě mladší 9 let,
  • zaměstnanci pečující o osobu závislou na péči jiné osoby.

Zamítnutí žádosti musí v těchto případech zaměstnavatel písemně odůvodnit.

Zaměstnavatel má možnost hradit zaměstnanci vzniklé náklady (elektřina, plyn, voda…), a to buď na základě prokázaní těchto nákladů, nebo paušálem. Výši paušálu bude stanovovat vyhláška Ministerstva práce. Momentálně je v řešení částka 2,80 Kč/h.

Nicméně mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem může vzniknout dohoda, že zaměstnavatel náklady nebude proplácet vůbec nebo pouze částečně. Proplácení nákladů se může týkat i zaměstnanců na DPP a DPČ, nicméně jen po předchozím ujednání.

V novele je také upraveno, kdy může být práce z domova nařízena v důsledku opatření orgánu veřejné moci na nezbytně nutnou dobu, jestliže to povaha práce umožňuje. Tato úprava reaguje na omezení, které probíhalo během Covidu. V takové situaci není nutné uzavírat mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem dohodu o práci z domova, nicméně zaměstnanec má povinnost písemně sdělit zaměstnavateli, odkud bude práci vykonávat.

Pracovní smlouvy uzavřete i ukončíte elektronicky

Nově bude možné pracovní smlouvy, úpravy smluv, dodatky apod. uzavírat elektronicky – doručením na e-mailovou adresu zaměstnance nebo jiným elektronickým komunikačním kanálem.

Odpadá i nutnost podepisovat dokumenty speciálním elektronickým podpisem. Zaměstnanec má naopak právo do 7 dnů od dodání elektronickou cestou odstoupit od takto uzavřené smlouvy, pokud ještě nezapočal práci.

Také bude možné smlouvu elektronicky vypovědět (veškeré druhy výpovědí), nicméně k tomu musí zaměstnanec poskytnout písemný souhlas, kde uvede svou elektronickou adresu (osobní e-mail). Výpověď nelze zaslat na elektronickou adresu, která je v držení zaměstnavatele (firemní e-mail).

Co se týče doručení do datové schránky, v tomto případě zaměstnavatel souhlas nepotřebuje. Pokud si zprávu zaměstnanec nepřečte, bude po 10 dnech brána jako doručená.  

Přísnější pravidla doručování se stejně jako u výpovědi budou týkat i mzdových a platových výměrů a odvolání nebo vzdání se pracovního místa zaměstnance.

Informujte zaměstnance o obsahu pracovního poměru

Novela upravuje povinnost zaměstnavatele o informování zaměstnance o skutečnostech, které přímo souvisejí s obsahem pracovního poměru (práva a povinnosti vyplývající z pracovního poměru).

Informovat zaměstnance musí do 7 dnů od vzniku pracovního poměru a také nejpozději v den účinnosti změn, jestliže k nim v průběhu pracovního poměru dojde. Pokud tyto informace zasílá elektronicky, musí mít zaměstnanec možnost si je uložit nebo vytisknout.

Zaměstnanci budou předem hlásit nástup na rodičovskou

Zaměstnanci doposud nemuseli oznamovat zaměstnavateli nástup na rodičovskou s předstihem, což se nyní mění. O rodičovskou mají nově povinnost písemně zažádat nejméně 30 dní před nástupem. Žádost musí obsahovat i informaci o délce rodičovské.

Delší nepřetržitý odpočinek v týdnu

Zaměstnavatel bude nově povinen každému zaměstnanci staršímu 18 let poskytnout nepřetržitý odpočinek v délce alespoň 24 hodin týdně a bezprostředně navazující odpočinek denní, který bude v trvání alespoň 11 hodin – tedy dohromady minimálně 35 hodin.

Novela tímto reaguje na evropskou směrnici, kdy se týdenní odpočinek sčítá s odpočinkem, který je mezi dvěma směnami.

Jak ušetřit na zpracování mezd a personalistice?

Změny zákonů bohužel neovlivníte. Jiné věci ale ovlivnit můžete. Díky automatizaci zpracování mezd například ušetříte až 30 % nákladů – a digitalizací personalistiky ještě více!

Pokud ještě zpracováváte mzdy, smlouvy nebo dotazníky zaměstnanců ručně, obraťte se na nás. Rádi vám pomůžeme s převedením do onlinu, mzdovým auditem i samotným účtováním.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.