Domů Co přinese „flexibilní“ novela zákoníku práce? Přehled změn od roku 2025

Co přinese „flexibilní“ novela zákoníku práce? Přehled změn od roku 2025

19. 06. 2024

MPSV představilo novelu zákoníku práce s cílem zvýšit jeho flexibilitu v zájmu zaměstnanců i zaměstnavatelů.

Novela má zjednodušit slaďování pracovního a rodinného života, snížit administrativu a také pokračovat v digitalizaci státní správy. Připravili jsme pro vás shrnutí hlavních změn, který by měly začít platit od 1. 1. 2025.

Změny budou teprve procházet schválením, proto je možné, že při legislativním procesu ještě nastanou drobné úpravy.

Ministr Jurečka k této novele uvedl: „Chceme, aby Česká republika byla konkurenceschopná a nehrála v Evropě druhé housle. K dosažení tohoto cíle je nezbytný moderní a pružný pracovní trh. Tento požadavek na větší variabilitu pracovněprávních vztahů dlouhodobě rezonuje jak mezi zaměstnavateli, tak mezi zaměstnanci. Proto nyní představujeme tzv. flexibilní novelu zákoníku práce, která vychází z praktických podnětů z praxe. Inspirujeme se u zemí, jako jsou Německo, Rakousko a Dánsko, kde podobné systémy úspěšně fungují.“

1/ Úpravy výpovědní doby

Výpovědní lhůta v délce 2 měsíců momentálně začíná až od 1. dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla výpověď podána (např. výpověď převzata 24. 5. 2024, výpovědní lhůta běží od 1. 6. 2024).

Novela počítá se zachováním 2měsíční výpovědní lhůty s tím, že začne běžet již v den, kdy zaměstnanec či zaměstnavatel výpověď obdrží (např. výpověď převzata 24. 5. 2024, výpovědní lhůta končí 23. 7. 2024).

Návrh zákona dále zahrnuje zkrácení výpovědní lhůty pro zaměstnance, kteří poruší pracovní kázeň nebo kteří nebudou splňovat zákonné požadavky pro výkon zaměstnání, a to ze současných 2 měsíců pouze na 1 měsíc.

2/ Náhrady od pojišťovny místo odstupného po pracovním úrazu a nemoci z povolání

  • Při ukončení pracovní poměru z důvodu pracovního úrazu či pozbytí zdravotní způsobilosti již nebude zaměstnavatel vyplácet odstupné.
  • Místo odstupného bude vyplácet náhradu pojišťovna, u které má zaměstnavatel uzavřené povinné pojištění (nejčastěji Kooperativa).
  • Tato náhrada bude ve stejné výši jako odstupné, tzn. minimálně 12násobek průměrného měsíčního výdělku zaměstnance.

3/ Delší zkušební doba

Momentálně platí, že zkušební doba činí u běžných zaměstnanců 3 měsíce a u vedoucích pracovníků až 6 měsíců. Po novele se prodlouží u běžných zaměstnanců až na 4 měsíce, u vedoucích na 8 měsíců.

Zaměstnavatelům však zůstane možnost si zvolit, zda chtějí využívat zkušební dobu dle nových či starých pravidel.

4/ Rodičovská dovolená a garance pracovního místa

Při návratu z rodičovské dovolené do 2 let věku dítěte bude muset nově zaměstnavatel držet zaměstnanci tzv. „stejnou židli“, tedy stejnou pracovní pozici, ze které zaměstnanec odcházel na mateřskou, resp. rodičovskou.

Při návratu do práce po 2. roku, maximálně však do 3 let věku dítěte platí stávající úprava, tzn. že zaměstnanec musí být zařazen dle pracovní náplně uvedené v pracovní smlouvě.

Novela také ruší zákaz přivýdělku během rodičovské dovolené stejným druhem práce, který má zaměstnanec v pracovní smlouvě. To znamená, že si zaměstnanec bude moci (např. na DPP či DPČ) u zaměstnavatele přivydělávat i stejnou prací, kterou má ve své pracovní smlouvě.

Zaměstnavatel si už nebude muset vymýšlet nové druhy práce, které pak uvede do smlouvy o přivýdělku, což bylo doteď v praxi častým zvykem.

5/ Prázdninové brigády už od 14 let

Momentálně je možné si vydělávat až od 15 let při splnění podmínky dokončené povinné školní docházky. Novela umožní přivýdělek již 14letým, kteří ještě povinou školní docházku neukončili.

  • Přivýdělek bude možný pouze v době hlavních letních prázdnin (červenec, srpen) a jen na DPP či DPČ.
  • Pracovní doba bude činit maximálně 35 h týdně, resp. 7 h denně.
  • Souhlas s brigádou budou muset podepsat zákonní zástupci.
  • Také se bude muset jednat o práci lehčího charakteru – druhy prací, které brigádníci od 14 let budou moci vykonávat, upraví vyhláška Ministerstva zdravotnictví.

6/ Samorozvrhování pracovní doby a doba odpočinku

Samorozvrhování pracovní doby je v současné době možné pouze při výkonu zaměstnání v režimu na dálku (tzv. home office). Novela umožní, že si po dohodě se zaměstnavatelem může zaměstnanec svou pracovní dobu rozvrhnout i přímo na pracovišti.

Také přibude možnost zkrátit denní odpočinek zaměstnance na 6 hodin, ale pouze v případě mimořádných událostí a havarijních stavů. Odpočinek poté bude muset být zaměstnanci nahrazen následující den.

7/ Výplata mzdy v jiné měně

Zahraniční firmy působící v Česku by měly mít od Nového roku možnost vyplácet mzdu svým zaměstnancům i v jiné měně než pouze v českých korunách

Podmínkou pro vyplacení v cizí měně bude, že tuto měnu má ČNB ve svém kurzovním lístku.

8/ Zrovnoprávnění registrovaných partnerů

Registrovaní partneři získají stejný nárok na překážky v práci na straně zaměstnance, jako mají manželé (např. z důvodu svatby, pohřbu a jiných rodinných událostí).

Také nabydou práva při přechodu mzdových práv po smrti zaměstnance.

9/ Doručování mzdového výměru

  • Zaměstnavatel bude moci doručovat platební výměr interními elektronickými systémy (např. e-mail apod…).
  • Zaměstnanec bude muset do 15 dnů potvrdit jeho převzetí (např. odkliknutím o přečtení, odpovědí apod…), jinak bude toto doručení bráno jako neplatné.
  • Zaměstnanec také musí mít možnost si tento výměr např. uložit, přeposlat nebo vytisknout.

10/ Výpočet průměrného měsíčního výdělku

Novela se dále zaměří na ujasnění výpočtu průměrného měsíčního výdělku zaměstnance v případě, že dojde ke změně jeho týdenní pracovní doby.

Průměrný měsíční výdělek je velice důležitý při výpočtu náhrad a příplatků ve mzdě (např. náhrady za dovolenou a překážky, při výpočtu odstupného apod…).

Chcete si usnadnit personalistiku a zpracování mezd?

Novela nabídne zaměstnancům i zaměstnavatelům větší flexibilitu. Zvýšit ji můžete i sami vyladěním interních procesů.

Pokud stále spravujete docházky v Excelu nebo ručně vyplňujete a tisknete pracovní smlouvy a máte chuť to změnit, kontaktujte nás. Rádi vám pomůžeme s digitalizací HR i mezd.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.