Domů Novela zákona o EET – připravovaný zvláštní režim

Novela zákona o EET – připravovaný zvláštní režim

08. 04. 2019

Novela v podobě připravovaného zavedení zvláštního režimu EET (§ 11a ZoET) platí pro daňové subjekty, kteří splní podmínky pro tento režim a podají řádnou žádost. Tento režim bude nahrazovat povinnost evidence denních tržeb, přesný termín spuštění ovšem stále není znám, bude záviset na délce dalšího legislativního procesu. V případě, že bude řádně uzákoněn, měli by se drobní podnikatelé těšit na níže uvedené.

Zvláštní režim by mohli používat poplatníci, které splňují níže uvedené podmínky:

 • Neplátce DPH
 • Obrat tržeb v hotovosti za 12 předchozích kalendářních měsíců nepřesáhl 200 000 Kč
 • Poplatník má maximálně 2 zaměstnance (nepočítaje sebe)
 • Výjimka: lze mít více než 2 zaměstnance v době trvání překážky na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem

Tyto náležitosti je nutné plnit po celou dobu povolení zvláštního režimu. Zvláštní režim není možné použít v případě zastoupení a v případě nabytí tržeb prostřednictvím platebních karet. Pomocí tohoto režimu lze evidovat pouze tržby na území ČR.

Povinnosti spojené se zvláštním režimem jsou:

 • Vydávání a archivace papírových účtenek – tzv. „blok účtenek“ vydávaný státní správou

Účtenky musí obsahovat:

 • DIČ (pokud není rodným číslem)
 • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky
 • Výše tržby

V případě stornování se musí účtenky vystavit se zápornou částkou.

 • Archivace a sledování evidence
 • Povinnost podat do 20. dne po ukončení čtvrtletí správci daně hlášení
 • Náležitosti hlášení uvedeny v § 23c ZoET (jedná se o údaje „bloku účtenek“)

V žádosti o používání zvláštního režimu je třeba uvést:

 • Skutečnosti prokazující, že poplatník může o zvláštní režim žádat (viz podmínky pro využití zvláštního režimu)
 • Údaje o provozovnách, v nichž jsou tržby evidovány a které doposud nebyly oznámeny

Rozhodnutí o povolení zvláštního režimu bude státní zprávou zasláno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účinnost zvláštního režimu je pak od následujícího dne po dni, kdy poplatník převezme blok účtenek, nejpozději ale patnáctým dnem ode dne oznámení rozhodnutí.

Zrušení povolení zvláštního režimu nastává v případě:

 • Přestanou-li být podmínky splňovány (povinnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala)
 • Správce daně zjistí, že pominuly podmínky zvláštního režimu poplatníka
 • Žádost poplatníka
 • Závažné porušování evidenčních povinností poplatníkem

Zánik povolení zvláštního režimu nastává v den zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou.

Opětovná žádost o povolení zvláštního režimu může být podána:

 • 60 dní ode dne rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti, nebo
 • 60 dní ode dne rozhodnutí zrušení povolení, nebo
 • 6 měsíců ode dne rozhodnutí o zrušení povolení z důvodu závažného porušování povinností, nebo
 • 60 dní ode dne zániku povolení

Nadija Šlenčaková
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.