Novela zákona o EET – připravovaný zvláštní režim

Novela v podobě připravovaného zavedení zvláštního režimu EET (§ 11a ZoET) platí pro daňové subjekty, kteří splní podmínky pro tento režim a podají řádnou žádost. Tento režim bude nahrazovat povinnost evidence denních tržeb, přesný termín spuštění ovšem stále není znám, bude záviset na délce dalšího legislativního procesu. V případě, že bude řádně uzákoněn, měli by se drobní podnikatelé těšit na níže uvedené.

Zvláštní režim by mohli používat poplatníci, které splňují níže uvedené podmínky:

 • Neplátce DPH
 • Obrat tržeb v hotovosti za 12 předchozích kalendářních měsíců nepřesáhl 200 000 Kč
 • Poplatník má maximálně 2 zaměstnance (nepočítaje sebe)
 • Výjimka: lze mít více než 2 zaměstnance v době trvání překážky na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem

Tyto náležitosti je nutné plnit po celou dobu povolení zvláštního režimu. Zvláštní režim není možné použít v případě zastoupení a v případě nabytí tržeb prostřednictvím platebních karet. Pomocí tohoto režimu lze evidovat pouze tržby na území ČR.

Povinnosti spojené se zvláštním režimem jsou:

 • Vydávání a archivace papírových účtenek - tzv. „blok účtenek“ vydávaný státní správou

Účtenky musí obsahovat:

 • DIČ (pokud není rodným číslem)
 • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky
 • Výše tržby

V případě stornování se musí účtenky vystavit se zápornou částkou.

 • Archivace a sledování evidence
 • Povinnost podat do 20. dne po ukončení čtvrtletí správci daně hlášení
 • Náležitosti hlášení uvedeny v § 23c ZoET (jedná se o údaje „bloku účtenek“)

V žádosti o používání zvláštního režimu je třeba uvést:

 • Skutečnosti prokazující, že poplatník může o zvláštní režim žádat (viz podmínky pro využití zvláštního režimu)
 • Údaje o provozovnách, v nichž jsou tržby evidovány a které doposud nebyly oznámeny

Rozhodnutí o povolení zvláštního režimu bude státní zprávou zasláno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Účinnost zvláštního režimu je pak od následujícího dne po dni, kdy poplatník převezme blok účtenek, nejpozději ale patnáctým dnem ode dne oznámení rozhodnutí.

Zrušení povolení zvláštního režimu nastává v případě:

 • Přestanou-li být podmínky splňovány (povinnost oznámit správci daně do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala)
 • Správce daně zjistí, že pominuly podmínky zvláštního režimu poplatníka
 • Žádost poplatníka
 • Závažné porušování evidenčních povinností poplatníkem

Zánik povolení zvláštního režimu nastává v den zaslání údajů o evidované tržbě správci daně datovou zprávou.

Opětovná žádost o povolení zvláštního režimu může být podána:

 • 60 dní ode dne rozhodnutí o zamítnutí předchozí žádosti, nebo
 • 60 dní ode dne rozhodnutí zrušení povolení, nebo
 • 6 měsíců ode dne rozhodnutí o zrušení povolení z důvodu závažného porušování povinností, nebo
 • 60 dní ode dne zániku povolení

Nadija Šlenčaková

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.