Novela zákona o EET a změna sazeb DPH


Další, a snad již poslední změna v elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“), čeká hlavně drobné podnikatele a to od 1.5.2020. Poslanci v polovině září schválili rozšíření EET na účetní, právníky, lékaře, pekaře, kadeřnice, řemeslníky či zemědělce.


Dojde také k přeřazení některých plnění v oblasti dodání zboží resp. poskytnutí služeb do druhé snížené sazby DPH, tedy do 10% sazby daně z přidané hodnoty.

Novela jako celek nabude účinnosti dne 1.11.2019. Od tohoto data se daňové identifikační číslo, DIČ, stane znovu povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami, pokud tedy není tvořeno rodným číslem. EET bude nově omezena jen na tržby získávané na území České republiky, v současné době se vztahuje i na příjmy získávané v zahraničí.

Ani po této novele nebudou podléhat elektronické evidenci tržeb platby uskutečněné platebními kartami. Přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány.Zvláštní režim EET
Jednou z novinek od 01.05.2020 bude možnost využití zvláštního režimu. Tento režim bude nahrazovat povinnost evidence denních tržeb.


Zvláštní režim budou moci používat poplatníci, kteří splňují níže uvedené podmínky:

 • neplátce DPH,
 • obrat tržeb v hotovosti za 12 předchozích kalendářních měsíců nesmí přesáhnout 200 000,- Kč,
 • poplatník má maximálně 2 zaměstnance (nepočítaje sebe)
 • výjimka: lze mít více než 2 zaměstnance v době trvání překážky na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem.

Zažádat o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu bude možné od 1.2.2020.


V žádosti o používání zvláštního režimu bude třeba uvést:

 • skutečnosti prokazující, že poplatník může o zvláštní režim žádat (viz podmínky pro využití zvláštního režimu),
 • údaje o provozovnách, v nichž jsou tržby evidovány a které doposud nebyly oznámeny.

Rozhodnutí o povolení zvláštního režimu bude státní správou zasláno do 30 dnů ode dne podání žádosti.


Povinností spojenou se zvláštním režimem bude vydávání a archivace papírových účtenek - tzv. „blok účtenek“ vydávaný státní správou.


Účtenky budou muset obsahovat:

 • DIČ (pokud není rodným číslem)
 • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky
 • Výše tržby
 • V případě stornování se musí účtenky vystavit se zápornou částkou.
 • Archivace a sledování evidence
 • Povinnost podat do 20. dne po ukončení čtvrtletí správci daně hlášení
 • Náležitosti hlášení uvedeny v § 23c ZoET (jedná se o údaje „bloku účtenek“)

Podnikatelé, kteří začnou v roce 2020 evidovat tržby elektronicky, budou moci v daňovém přiznání roku 2020 uplatnit jednorázovou slevu a to do maximální výše 5 000Kč.


Snížení sazby DPH od 1.5.2020
Ke snížení DPH  z 21% na 10% dojde u:

 • dodání e-knih a audioknih,
 • kadeřnických, kosmetických a podobných služeb,
 • oprav jízdních kol, obuvi,
 • úprav a oprav oděvů a textilních výrobků,
 • stravovacích služeb a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

K poklesu z nynějších 15% na 10% dojde také u:

 • • vodného a stočného


Výjimky z evidence tržeb
Výjimkou z elektronické evidence tržeb budou:

 • telekomunikační služby - předplacené karty - tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS),
 • hazardní hry - všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona o hazardu,
 • obchodní letecká doprava - tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla),
 • nevidomí poplatníci,
 • předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince,
 • provozování sociálních služeb.
Barbora Hrivíková

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.