Domů Novela zákona o EET a změna sazeb DPH

Novela zákona o EET a změna sazeb DPH

26. 10. 2019

Další, a snad již poslední změna v elektronické evidenci tržeb (dále jen „EET“), čeká hlavně drobné podnikatele a to od 1.5.2020. Poslanci v polovině září schválili rozšíření EET na účetní, právníky, lékaře, pekaře, kadeřnice, řemeslníky či zemědělce.

Dojde také k přeřazení některých plnění v oblasti dodání zboží resp. poskytnutí služeb do druhé snížené sazby DPH, tedy do 10% sazby daně z přidané hodnoty.

Novela jako celek nabude účinnosti dne 1.11.2019. Od tohoto data se daňové identifikační číslo, DIČ, stane znovu povinnou náležitostí účtenky vystavované právnickými osobami, pokud tedy není tvořeno rodným číslem. EET bude nově omezena jen na tržby získávané na území České republiky, v současné době se vztahuje i na příjmy získávané v zahraničí.

Ani po této novele nebudou podléhat elektronické evidenci tržeb platby uskutečněné platebními kartami. Přitom není podstatné, zda je tato platba uskutečněna pomocí terminálu v provozovně obchodníka nebo prostřednictvím platební brány.

Zvláštní režim EET
Jednou z novinek od 01.05.2020 bude možnost využití zvláštního režimu. Tento režim bude nahrazovat povinnost evidence denních tržeb.

Zvláštní režim budou moci používat poplatníci, kteří splňují níže uvedené podmínky:

 • neplátce DPH,
 • obrat tržeb v hotovosti za 12 předchozích kalendářních měsíců nesmí přesáhnout 200 000,- Kč,
 • poplatník má maximálně 2 zaměstnance (nepočítaje sebe)
 • výjimka: lze mít více než 2 zaměstnance v době trvání překážky na straně zaměstnance nebo čerpání dovolené zaměstnancem.

Zažádat o povolení evidence tržeb ve zvláštním režimu bude možné od 1.2.2020.

V žádosti o používání zvláštního režimu bude třeba uvést:

 • skutečnosti prokazující, že poplatník může o zvláštní režim žádat (viz podmínky pro využití zvláštního režimu),
 • údaje o provozovnách, v nichž jsou tržby evidovány a které doposud nebyly oznámeny.

Rozhodnutí o povolení zvláštního režimu bude státní správou zasláno do 30 dnů ode dne podání žádosti.

Povinností spojenou se zvláštním režimem bude vydávání a archivace papírových účtenek – tzv. „blok účtenek“ vydávaný státní správou.

Účtenky budou muset obsahovat:

 • DIČ (pokud není rodným číslem)
 • Datum a čas přijetí tržby nebo vystavení účtenky
 • Výše tržby
 • V případě stornování se musí účtenky vystavit se zápornou částkou.
 • Archivace a sledování evidence
 • Povinnost podat do 20. dne po ukončení čtvrtletí správci daně hlášení
 • Náležitosti hlášení uvedeny v § 23c ZoET (jedná se o údaje „bloku účtenek“)

Podnikatelé, kteří začnou v roce 2020 evidovat tržby elektronicky, budou moci v daňovém přiznání roku 2020 uplatnit jednorázovou slevu a to do maximální výše 5 000Kč.

Snížení sazby DPH od 1.5.2020
Ke snížení DPH  z 21% na 10% dojde u:

 • dodání e-knih a audioknih,
 • kadeřnických, kosmetických a podobných služeb,
 • oprav jízdních kol, obuvi,
 • úprav a oprav oděvů a textilních výrobků,
 • stravovacích služeb a podávání nápojů vč. točeného (sudového) piva podávaného jako stravovací nebo cateringová služba, avšak s výjimkou stravovacích služeb, které jsou osvobozeny od daně podle § 57 až 59 zákona o dani z přidané hodnoty, a s výjimkou podávání tabákových výrobků a alkoholických nápojů (kromě točeného piva),
 • domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany,

K poklesu z nynějších 15% na 10% dojde také u:

 • • vodného a stočného

Výjimky z evidence tržeb
Výjimkou z elektronické evidence tržeb budou:

 • telekomunikační služby – předplacené karty – tržby z telekomunikačních služeb a služeb s nimi souvisejících (např. čerpání kreditu, nákup jízdenky na MHD přes SMS),
 • hazardní hry – všechny tržby ze všech druhů hazardních her, kde je dostatečná regulace a dohled podle stávajícího zákona o hazardu,
 • obchodní letecká doprava – tržby z obchodní letecké dopravy a služeb poskytovaných v přímé souvislosti s ní (např. výběr sedadla),
 • nevidomí poplatníci,
 • předvánoční prodej ryb v období od 18. prosince do 24. prosince,
 • provozování sociálních služeb.

Barbora Hrivíková
Accounting Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.