Navýšení cen PHM u benzinu - změna vyhlášky č.589/2020 Sb.

Navýšení cen PHM u benzinu - změna vyhlášky č.589/2020 Sb.

S účinností od 19.10.2021 došlo k úpravě vyhlášky č. 589/2020 Sb., která upravuje sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.

Navýšena byla průměrná cena pohonných hmot u benzinu a to za 1 litr automobilového benzinu 95 oktanů z 27,80 Kč na 33,80 Kč. Ostatní ceny se nijak nemění.

Tato sazba se používá při výpočtu cestovních náhrad ve chvíli, kdy zaměstnanec vyslaný na služební cestu nedoloží nákup pohonných hmot účtenkou o jeho nákupu. Pokud zaměstnanec doloží účtenky za nákup pohonných hmot, není tato vyhlášková hodnota aplikována a sazba je vypočítána jako aritmetický průměr z doložených daňových dokladů za nákup pohonných hmot.

Ministerstvo práce a sociálních věcí k úpravám vyhlášky přistupuje pravidelně, vždy k 1.lednu kalendářního roku. V těchto pravidelných termínech jsou sazby buď potvrzené nebo dochází k jejich úpravě. K mimořádné změně se ministerstvo uchyluje v případě, že se některá z uvedených hodnot od účinnosti poslední úpravy obsažené ve vyhlášce zvýší nebo sníží alespoň o 20% podle údajů Českého statistického úřadu.

Sazby platné od 19.10.2021:

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,20 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,40 Kč.

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši

a) 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši

a) 91 Kč až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 138 Kč až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 217 Kč až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

a) 33,80 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 31,50 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 27,20 Kč za 1 litr motorové nafty,
d) 5,00 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.