Milostivé léto 2023: splaťte dluhy bez sankcí. Jak na to?

Už potřetí mají dlužníci možnost zbavit se výhodně svých restů vůči státní správě v rámci Milostivého léta. Akce se zaměřuje především na dluhy na sociálním pojištění a daních. Jak přesně funguje a jak postupovat při podání žádosti? Pokračujte ve čtení a vše se dozvíte.

Co je Milostivé léto a jaké jsou jeho podmínky?

Milostivé léto běží od 1. července do 30. listopadu 2023. V praxi znamená, že pro zbavení se dluhu stačí, když zaplatíte dlužnou částku. Stát vám pak odpustí sankce neboli tzv. příslušenství daní (úroky, penále, pokuty, náklady řízení apod.). Legislativně ho upravuje Zákon č. 182/2023 Sb.

O odpuštění lze požádat u dluhů, které vznikly do 30. září 2022. Jestliže je váš dluh v exekuci a chcete akci využít, musí jít o správní či daňovou exekuci a pohledávku nesmí vymáhat soudní exekutor.

Obecně pro Milostivé léto platí tento postup:

 1. Ověřte si výši nesplaceného dluhu.
 1. V termínu odešlete žádost příslušnému úřadu.
 1. Zaplaťte nedoplatek.

Všemi kroky vás níže podrobněji provedeme. Je také dobré vědět, že některé dluhy vám úřady odpustí automaticky, takže ve dvou případech nemusíte posílat žádost:

 • Nedoplatky nepatrné hodnoty. Patří mezi ně drobné dlužné částky – do 30 Kč na dani z nemovitých věcí a do 200 Kč pro ostatní daně. Součet nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1 000 Kč.
 • Příslušenství k pojistnému na sociální pojištění, pokud jste svůj dluh plně uhradili do 30. června 2023.

Na které dluhy se akce vztahuje?

Fyzické osoby včetně OSVČ mohou požádat o odpuštění týkající se těchto plateb:

 • sociální pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti,
 • daňové nedoplatky,
 • poplatky vymáhané Celním úřadem,
 • dluhy vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky, tedy peněžitá plnění spravovaná soudy nebo Vězeňskou službou ČR – např. peněžitý trest dle trestního řádu, pořádková pokuta, náklady spojené s výkonem vazby, náklady výkonu trestu...),
 • jiné dluhy vymáhané územní samosprávou (např. místní poplatky za psy, odvoz komunálního odpadu, odvod za porušení rozpočtové kázně...).

Právnické osoby (společnosti, družstva, SVJ, spolky aj.) uplatní Milostivé léto pouze v oblasti sociálního pojištění.

Co stát odpouští v rámci Milostivého léta?

Dlužíte za některou z položek ze seznamu výše? Když v termínu požádáte o odpuštění a svůj dluh uhradíte, zanikne jeho „příslušenství“ – to znamená, že díky akci nemusíte platit:

 • úroky z prodlení,  
 • úroky z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuty za opožděné tvrzení daně,  
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů,  
 • sankce,  
 • bagatelní nedoplatky.

Jak zjistit, kolik dlužím?

Výši dluhu lze najít v aplikacích ePortál (pro sociální pojištění) a Daňová informační schránka PLUS (pro daně). Jako fyzická osoba se jednoduše přihlásíte přes datovou schránku či Identitu občana – například prostřednictvím své banky.

Pokud se do ePortálu nebo DIS+ nemůžete přihlásit, využijte tyto alternativy:

 • Sociální pojištění fyzických osob: návštěva pobočky OSSZ v místě výkonu činnosti či vašeho trvalého bydliště.
 • Daně: podání žádosti o výpis z osobního daňového účtu finančnímu úřadu s poplatkem 100 Kč. Můžete poslat doporučený dopis anebo vyplnit online formulář na webu Mojedane.cz (Obecné písemnosti => Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu).
 • Justiční pohledávky: výši dluhu sdělí příslušný soud či Vězeňská služba ČR.

Postup podání žádosti o odpuštění dluhů

Návod pro jednotlivé typy dluhů a vzory žádostí najdete na stránkách Milostiveleto.cz. Žádost doručte na příslušný úřad mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023, kdy akce probíhá.

O mimořádné odpuštění v průběhu Milostivého léta lze požádat:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s elektronickým podpisem nebo kopií vlastnoručního podpisu,
 • doporučeným dopisem,
 • přes ePortál ČSSZ (pro dluhy na sociálním pojištění),
 • ústním protokolem na finančním úřadě.

Způsoby splácení dluhů při využití Milostivého léta

Věřitelem neboli institucí, které zaplatíte dlužnou částku, bude dle vaší situace:

 • Česká nebo Okresní správa sociálního zabezpečení (ČSZZ/OSSZ),
 • finanční úřad,
 • soud,
 • Vězeňská služba ČR,
 • celní úřad (ale na clo a jeho příslušenství se akce nevztahuje),
 • obec, kraj či hlavní město Praha (pokud se k letošnímu Milostivému létu připojí).

Konkrétní postup pak záleží na výši dluhu:

 • Dluhy do 5 000 Kč je třeba zaplatit jednorázově od 1. července do 30. listopadu 2023.
 • Dluhy nad 5 000 Kč lze zaplatit ve splátkách (pokud nejde o nedoplatek zálohy na daň). Výše prvních splátek se stanoví jako 1/12 či 1/60 nedoplatku zaokrouhleného na celé koruny nahoru. Poslední splátka pak činí zbytek nedoplatku. A pozor – když svou splátku neuhradíte včas, možnost využití Milostivého léta zaniká!

Splátkový kalendář pro daňové nedoplatky:

 • Dluh se rozloží na 12 či 60 splátek, které uhradíte vždy na konci měsíce.
 • Na 12 splátek se vztahují termíny od 30. listopadu 2023 do 31. října 2024.

Splátky sociálního pojištění:

 • Dlužnou částku do 50 000 Kč uhradíte ve 12 splátkách vždy na konci měsíce v termínu od 31. prosince 2023 do 30. listopadu 2024.
 • Dlužnou částku nad 50 000 Kč uhradíte v 60 splátkách vždy na konci měsíce v termínu od 31. prosince 2023 do 30. listopadu 2028.

Pro další podrobnosti o Milostivém létu navštivte web Milostiveleto.cz. Zdarma vám s podáním žádosti i dalšími dotazy poradí na dluhové lince 770 600 800 (po-pá, 9–17 h) nebo na e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.