Domů Milostivé léto 2023: splaťte dluhy bez sankcí. Jak na to?

Milostivé léto 2023: splaťte dluhy bez sankcí. Jak na to?

27. 07. 2023

Už potřetí mají dlužníci možnost zbavit se výhodně svých restů vůči státní správě v rámci Milostivého léta. Akce se zaměřuje především na dluhy na sociálním pojištění a daních. Jak přesně funguje a jak postupovat při podání žádosti? Pokračujte ve čtení a vše se dozvíte.

Co je Milostivé léto a jaké jsou jeho podmínky?

Milostivé léto běží od 1. července do 30. listopadu 2023. V praxi znamená, že pro zbavení se dluhu stačí, když zaplatíte dlužnou částku. Stát vám pak odpustí sankce neboli tzv. příslušenství daní (úroky, penále, pokuty, náklady řízení apod.). Legislativně ho upravuje Zákon č. 182/2023 Sb.

O odpuštění lze požádat u dluhů, které vznikly do 30. září 2022. Jestliže je váš dluh v exekuci a chcete akci využít, musí jít o správní či daňovou exekuci a pohledávku nesmí vymáhat soudní exekutor.

Obecně pro Milostivé léto platí tento postup:

 1. Ověřte si výši nesplaceného dluhu.
 2. V termínu odešlete žádost příslušnému úřadu.
 3. Zaplaťte nedoplatek.

Všemi kroky vás níže podrobněji provedeme. Je také dobré vědět, že některé dluhy vám úřady odpustí automaticky, takže ve dvou případech nemusíte posílat žádost:

 • Nedoplatky nepatrné hodnoty. Patří mezi ně drobné dlužné částky – do 30 Kč na dani z nemovitých věcí a do 200 Kč pro ostatní daně. Součet nedoplatků u jednoho správce daně nesmí překročit 1 000 Kč.
 • Příslušenství k pojistnému na sociální pojištění, pokud jste svůj dluh plně uhradili do 30. června 2023.

Na které dluhy se akce vztahuje?

Fyzické osoby včetně OSVČ mohou požádat o odpuštění týkající se těchto plateb:

 • sociální pojištění a příspěvky na státní politiku zaměstnanosti,
 • daňové nedoplatky,
 • poplatky vymáhané Celním úřadem,
 • dluhy vůči soudům a Vězeňské správě ČR (tzv. justiční pohledávky, tedy peněžitá plnění spravovaná soudy nebo Vězeňskou službou ČR – např. peněžitý trest dle trestního řádu, pořádková pokuta, náklady spojené s výkonem vazby, náklady výkonu trestu…),
 • jiné dluhy vymáhané územní samosprávou (např. místní poplatky za psy, odvoz komunálního odpadu, odvod za porušení rozpočtové kázně…).

Právnické osoby (společnosti, družstva, SVJ, spolky aj.) uplatní Milostivé léto pouze v oblasti sociálního pojištění.

Co stát odpouští v rámci Milostivého léta?

Dlužíte za některou z položek ze seznamu výše? Když v termínu požádáte o odpuštění a svůj dluh uhradíte, zanikne jeho „příslušenství“ – to znamená, že díky akci nemusíte platit:

 • úroky z prodlení,  
 • úroky z posečkané částky,
 • penále,
 • pokuty za opožděné tvrzení daně,  
 • náklady řízení včetně exekučních nákladů,  
 • sankce,  
 • bagatelní nedoplatky.

Jak zjistit, kolik dlužím?

Výši dluhu lze najít v aplikacích ePortál (pro sociální pojištění) a Daňová informační schránka PLUS (pro daně). Jako fyzická osoba se jednoduše přihlásíte přes datovou schránku či Identitu občana – například prostřednictvím své banky.

Pokud se do ePortálu nebo DIS+ nemůžete přihlásit, využijte tyto alternativy:

 • Sociální pojištění fyzických osob: návštěva pobočky OSSZ v místě výkonu činnosti či vašeho trvalého bydliště.
 • Daně: podání žádosti o výpis z osobního daňového účtu finančnímu úřadu s poplatkem 100 Kč. Můžete poslat doporučený dopis anebo vyplnit online formulář na webu Mojedane.cz (Obecné písemnosti => Žádost o vystavení potvrzení o stavu osobního daňového účtu).
 • Justiční pohledávky: výši dluhu sdělí příslušný soud či Vězeňská služba ČR.

Postup podání žádosti o odpuštění dluhů

Návod pro jednotlivé typy dluhů a vzory žádostí najdete na stránkách Milostiveleto.cz. Žádost doručte na příslušný úřad mezi 1. červencem a 30. listopadem 2023, kdy akce probíhá.

O mimořádné odpuštění v průběhu Milostivého léta lze požádat:

 • datovou schránkou,
 • e-mailem s elektronickým podpisem nebo kopií vlastnoručního podpisu,
 • doporučeným dopisem,
 • přes ePortál ČSSZ (pro dluhy na sociálním pojištění),
 • ústním protokolem na finančním úřadě.

Způsoby splácení dluhů při využití Milostivého léta

Věřitelem neboli institucí, které zaplatíte dlužnou částku, bude dle vaší situace:

 • Česká nebo Okresní správa sociálního zabezpečení (ČSZZ/OSSZ),
 • finanční úřad,
 • soud,
 • Vězeňská služba ČR,
 • celní úřad (ale na clo a jeho příslušenství se akce nevztahuje),
 • obec, kraj či hlavní město Praha (pokud se k letošnímu Milostivému létu připojí).

Konkrétní postup pak záleží na výši dluhu:

 • Dluhy do 5 000 Kč je třeba zaplatit jednorázově od 1. července do 30. listopadu 2023.
 • Dluhy nad 5 000 Kč lze zaplatit ve splátkách (pokud nejde o nedoplatek zálohy na daň). Výše prvních splátek se stanoví jako 1/12 či 1/60 nedoplatku zaokrouhleného na celé koruny nahoru. Poslední splátka pak činí zbytek nedoplatku. A pozor – když svou splátku neuhradíte včas, možnost využití Milostivého léta zaniká!

Splátkový kalendář pro daňové nedoplatky:

 • Dluh se rozloží na 12 či 60 splátek, které uhradíte vždy na konci měsíce.
 • Na 12 splátek se vztahují termíny od 30. listopadu 2023 do 31. října 2024.

Splátky sociálního pojištění:

 • Dlužnou částku do 50 000 Kč uhradíte ve 12 splátkách vždy na konci měsíce v termínu od 31. prosince 2023 do 30. listopadu 2024.
 • Dlužnou částku nad 50 000 Kč uhradíte v 60 splátkách vždy na konci měsíce v termínu od 31. prosince 2023 do 30. listopadu 2028.

Pro další podrobnosti o Milostivém létu navštivte web Milostiveleto.cz. Zdarma vám s podáním žádosti i dalšími dotazy poradí na dluhové lince 770 600 800 (po-pá, 9–17 h) nebo na e-mailu jakprezitdluhy@clovekvtisni.cz.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.