Liberační balíček III nabývá účinnosti 1.7.2020 - COVID - 19

Dnem 01. 07. 2020 nabývá účinnosti zákon č. 299/2020 Sb., následkem kterého nastávají změny v daňových zákonech v souvislosti s výskytem koronaviru.

Níže jsme pro Vás sepsali novinky, které sebou protikrizový balíček přináší.

Možnost uplatnění daňové ztráty zpětně za předcházející období

Nabízí se poplatníkům možnost uplatnění daňové ztráty jako položky odčitatelné od základnu daně na dvě předcházející zdaňovací období. Výše daňové ztráty je omezená částkou 30 000 000,- Kč (v souhrnu za obě předcházející období). I u zpětného uplatnění ztráty musí být splněná podmínka zachování stejné činnosti poplatníka.

Možnost uplatnění „očekávané“ daňové ztráty zpětně za první bezprostředně předcházející období

Nabízí možnost uplatnění očekávané daňové ztráty v prvním zdaňovacím období, které skončilo ode dne 30. června 2020. Výše daňové ztráty je omezená částkou 30 000 000 Kč. Může se uplatnit pouze za bezprostředně předcházející období.

Rozšíření uplatnění 10 % sazby DPH

Příloha č. 2a k zákonu č. 235/2004 Sb. se od 1.7.2020 rozšiřuje o vybrané služby. Do této skupiny budou nově zařazeny:

- ubytovací služby,

- vstupné na sportovní a kulturní akce (utkání, divadla, kina),

- využívaní sportovních zařízení,

- osobní doprava lyžařskými vleky.

Snížení sazeb pro silniční daň

Předmětem této změny je snížení sazeb daně stanovených v § 6 odst. 2 zákona o dani silniční. Sazby se snižují o 25 % a uplatní se u všech vozidel vymezených v § 5 písm. b) a c) zákona o dani silniční, tj. u všech vozidel kromě osobních automobilů. Snížené sazby jsou platné pro celé zdaňovací období roku 2020 i pro následující období.

Osvobození od daně z nemovitých věcí v případě mimořádných událostí

Jedná se o novelizaci zákonu č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, která umožňuje obci osvobodit nemovité věci z důvodu mimořádní události (povodně, vichřice, pandemie, opatření vyvolané podle krizového zákona nebo havárie). Osvobozené nemovité věci musí obec vymezit v obecně závazné vyhlášce, ta musí být vydaná tak, aby nabyla účinnosti od 31. března roku následujícího po zdaňovacím období, v němž k mimořádné události došlo. Poplatník, jehož nemovité věci obec osvobodí, musí svůj nárok na osvobození uplatnit v daňovém nebo dodatečném daňovém přiznání.

Barbora Hrivíková

Accounting Consultant Assistant

Více informací na stránkách finanční správy:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/Informace_k_protikrizovemu_balicku_MF-10779

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.