Domů Legislativní změny s dopadem na zpracování mezd v roce 2022

Legislativní změny s dopadem na zpracování mezd v roce 2022

12. 01. 2022

Změny v rámci dani z příjmů fyzických osob:

I v roce 2022 dojde k již schválenému zvýšení slevy na poplatníka, roční sleva na poplatníka bude zvýšena o další 3 000 Kč. Měsíční sleva na poplatníka se tak zvýší z aktuálních 2 320 Kč měsíčně na 2 570 Kč měsíčně.

Další změnou oproti roku 2021 je i to, že u daňového bonusu již nebude jeho maximální měsíční výše nijak omezena. V průběhu roku 2021 byla maximální měsíční výše daňového bonusu 5 025 Kč, hranice se tedy týkala zaměstnanců se čtyřmi a více dětmi.

U bezúplatných plnění (darů) došlo pro roky 2020 a 2021 k navýšení maximální hodnoty odečitatelných položek na 30% základu daně. Tato hodnota se od roku 2022 vrací u fyzických osob na 15% základu daně.

Od roku 2022 je zavedena nová sleva na dani z příjmů pro fyzické i právnické osoby, a to v souvislosti se zastavením exekučních řízení u pohledávek nižších než 1500 Kč. Výše slevy je stanovena jako 30% vymáhané pohledávky bez příslušenství.

Změny v souvislosti s exekučními srážkami:

Nově byla zavedena možnost paušální náhrady nákladů pro zaměstnavatele za zpracování exekučních srážek u zaměstnanců s exekucemi, a to ve výši až 50 Kč měsíčně. Srážka se provádí ze mzdy zaměstnance, a to jako pohledávka první v pořadí. Tyto náklady plátce mzdy se považují za náklady výkonu rozhodnutí. Možnost uplatnění paušální náhrady se týká exekucí, které byly nařízeny po 1.1.2022.

Změny v souvislosti s nemocenskými dávkami:

U běžného krátkodobého ošetřovného došlo k rozšíření osob, které o ošetřovné mohou žádat. Nově se u příbuzenských vztahů v tzv. linii přímé nevyžaduje podmínka soužití ošetřovaného a ošetřující osoby. U dlouhodobého ošetřovného se zkrátila podmínka pobytu v zařízení lůžkové péče ze sedmi dní na čtyři kalendářní dny. Podmínka hospitalizace byla u ošetřovaného v inkurabilním stavu zrušena úplně.

Otcovská poporodní péče byla prodloužena z původního jednoho týdne na dva týdny v souladu s evropskou legislativou. V rámci přechodného období se možnost dočerpání druhého týdne otcovské týká i otců, kterým se dítě narodilo po 21. listopadu 2021.

Změny v souvislosti s pandemií C-19:

S účinností od 23.12.2021 byla znovu zavedena izolačka, tedy příspěvek pro zaměstnance s nařízenou karanténou nebo izolací. Podmínkou je, že karanténa/izolace vznikla po 30.11.2021 a k 23.12.2021 trvá. Izolačka má dle aktuální úpravy platit do 28.2.2022.

Se zpětnou účinností bylo od 1.11.2021 zavedeno tzv. krizové ošetřovné. Aktuální úprava umožňuje čerpání krizového ošetřovného až do 28.2.2022.

Změny týkající se ročního zúčtování daní 2021:

V průběhu roku 2021 došlo ke zvýšení daňového zvýhodnění na druhé dítě na 1860 Kč a na třetí a další dítě na 2320 Kč. Ke zvýšení došlo v průběhu roku 2021, daňové zvýhodnění ale bylo zvýšeno zpětně od počátku roku. Vyšší hodnota daňového zvýhodnění za rok 2021 bude moci být poprvé uplatněna v ročním zúčtování daní nebo daňovém přiznání za rok 2021.

V souvislosti se zrušením solidární daně je od roku 2021 možné zpracovat roční zúčtování daně i vysokopříjmovým zaměstnancům, tedy zaměstnancům s příjmem nad 1 701 168 Kč pro rok 2021, resp. s příjmem nad 1 867 728 Kč za rok 2022. Tato výše příjmu již nezakládá povinnost podání daňového přiznání.

Změny v souvislosti se zvýšením minimální mzdy:

Od 1. 1. 2022 bylo schváleno zvýšení minimální mzdy na 16 200 Kč. Se zvýšením minimální mzdy souvisí i zvýšení odpovídajících úrovní zaručené mzdy, v závislosti na zařazení zaměstnanců do odpovídajících skupin prací.

V návaznosti na zvýšení minimální mzdy dojde i ke změně u daňových položek, které jsou navázány na hodnotu minimální mzdy – tedy u např. tzv. školkovného bude možno uplatnit za rok 2022 částku až 16 200 Kč. Také se zvýší potřebný příjem pro uplatnění měsíčního daňového bonusu na dítě, a to na 8 100 Kč.

Minimální vyměřovací základ, ze kterého je potřeba odvést zdravotní pojištění za zaměstnance, kteří nejsou státními pojištěnci, se také zvedá na částku 16 200 Kč.

Další změny vybraných koeficientů:

Od 1.1.2021 byla zavedena možnost poskytnout zaměstnancům peněžitý příspěvek na stravování, tzv. stravenkový paušál. Hodnota, do které je stravenkový paušál v roce 2022 nedaňovým příjmem zaměstnance, je 82,6 Kč za odpracovanou směnu (v roce 2021 byla tato hranice 75,6 Kč). Toto souvisí se zvýšením stravného při pracovní cestě, ze kterého hranice pro daňové osvobození stravenkového paušálu vychází.

V souvislosti s přelomem roku se již tradičně zvýšil i ukazatel průměrné mzdy, ze které jsou odvozeny:

  • Maximální vyměřovací základ na sociální pojištění a zároveň hranice, nad kterou příjmy podléhají 23% progresivní dani – hodnota pro rok 2022 je 1 867 728 Kč
  • Redukční hranice pro účely nemocenského pojištění a tím i výpočet náhrady mzdy při pracovní neschopnosti. 1. hodinová redukční hranice se výšila z 206,85 Kč pro rok 2021 na 227,15 Kč pro rok 2022. Ve stejném poměru se zvýšila i 2. a 3. hodinová redukční hranice.

‍‍

Jana Krásová

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.