Legislativní změny od 1.1.2023 (ČR)

Zvýšení limitu pro povinnou registraci k DPH z 1 mil. Kč na 2 mil. Kč

Novela zákona o DPH zvyšuje limit ročního obratu pro registraci k DPH od 01.01.2023

Nově se povinným plátcem DPH stane fyzická nebo právnická osoba, která překročila limit 2 mil. Kč v období 12po sobě jdoucích měsíců.

Novela zavádí také možnost odhlásit se z plátcovství DPH při ročním obratu do 2 mil. Kč

Dále budou platit stejná pravidla jako doposud, dobrovolnými plátci DPH se mohou stát i podnikatelé, kteří na zákonný limit 2 mil. Kč nedosahují.

Zvýšení hranice pro využití paušálního režimu na 2 mil. Kč

Měsíční paušální daň již nebude pro všechny podnikatelé ve stejné výši. Novela zavádí tři pásma zdanění na základě výše příjmů a druhu podnikání. Podmínky pro vstup do paušálního režimu zůstávají stejné. Do paušálního režimu mohou vstoupit podnikatelé s ročním obratem do 2 mil. Kč, kteří nejsou plátci DPH.

Pásma dle výše příjmů:

  1. pásmo: převažující skupina OSVČ s příjmy do 1 mil. Kč ročně, dále s příjmy do 2 mil. Kč s uplatnitelným 80% výdajovým paušálem a s příjmy do 1,5 mil. Kč s uplatitelným 60% nebo 80% výdajovým paušálem. (paušální daň v částce 6 208 Kč měsíčně = minimální zdravotní pojistné 2 722 Kč + minimální sociální pojistné 3 386 Kč a daň z příjmů 100 Kč).
  2. pásmo: OSVČ s příjmy do 1,5 mil. Kč ročně, které se v závislosti nižšího výdajového paušálu nedostanou do prvního pásma, dále podnikatelé s ročními příjmy do 2 mil. Kč s uplatitelným 60% nebo 80%výdajovým paušálem (paušální daň v částce 16 000 Kč měsíčně),
  3. pásmo: OSVČ s příjmy do 2 mil. Kč ročně (paušální daň v částce 26 000 Kč měsíčně).

Záloha bude splatná k 20. dni kalendářního měsíce a lze si ji předplatit na několik měsíců, nebo celý rok dopředu.

Mimořádné odpisy

Novela také prodlužuje mimořádné zrychlené odpisy, které byly zavedeny jako podpora pro podnikatele zasažené koronavirovou pandemií pro zdaňovací období 2020-2021. Mimořádné odpisy na majetek zařazený v 1. a 2. odpisové skupině budou zachovány i pro zdaňovací období 2022-2023.

  • Majetek v první odpisové skupině pořízení v letech 2022-2023 bude možné odepsat bez přerušení za 12 měsíců.
  • Majetek v druhé odpisové skupině pořízený v letech 2022-2023 bude možné odepsat bez přerušení za 24 měsíců.

Automatické zřízení datových schránek

Od 01.01.2023 budou zřízeny datové schránky všem podnikajícím fyzickým osobám, vč. těch, kteří svou činnost pozastavily, nebo zrušily.

Datová schránka bude povinná pro živnostníky, OSVČ, ale také spolky, sdružení, nadace a další právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání.

Zřízení proběhne od ledna do března 2023, kdy podnikajícím osobám, kterým bude tato schránka zřízená, přijdou přihlašovací údaje poštou. Datová schránka se automaticky aktivuje po uplynutí 15 dnů ode dne doručení přihlašovacích údajů (pokud se uživatel nepřihlásí před tímto termínem). Platí stejná pravidla, jako kdyby si adresát dopis nevyzvednul na poště.

Držitelé daňových schránek musejí ze zákona zasílat veškeré dokumenty výhradně elektronicky.

Zrušení EET

Od 1.1.2023 se kompletně ruší elektronická evidence tržeb. EET byla pozastavena z důvodu pandemie koronaviru do konce roku 2022. Od 1.1.2023 se ruší zákon o evidenci tržeb, což znamená, že systém EET nebude od 1. ledna 2023 funkční.

Bára Adamcová
Accounting Consultant Assistant

Daniel Pristach
CEO E-Consulting Czech
Další články autora

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.