Legislativní novinky v rámci DPH od 1. 1. 2017

I v oblasti DPH dochází k novelizaci zákona o DPH č. 297/2016 Z.z., kterým se upravují určitá ustanovení zákona. Níže naleznete to nejdůležitější, co se s účinností od 1. 1. 2017 mění.

Nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH

V případě, že daňový úřad započne v rámci lhůty vrácení nadměrného odpočtu daňovou kontrolu a bude zadržovat plátci DPH nadměrný odpočet do chvíle, než kontrola skončí, má plátce právo na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH a to od prvního dne po uplynutí šesti měsíců od skončení původní lhůty na vrácení nadměrného odpočtu. Základem pro výpočet úroku je hodnota vráceného nadměrného odpočtu zjištěná daňovou kontrolou či v případě, že skončí kontrola bez nálezu, základem je výše nadměrného odpočtu uvedená v daňovém přiznání k DPH.

Pro výpočet úroku se použije sazba rovnající se dvojnásobku základní úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou platnou první den kalendářního roku, za který se úrok počítá. Pokud tato sazba bude menší než 1,5%, při výpočtu se použije sazba 1,5%. Do výše EUR 5 se úrok daňovým úřadem nevyplácí. Zároveň, pokud má poplatník nedoplatky vůči daňovému úřadu, tak daňový úřad je oprávněn započítat tyto nedoplatky s přiznaným úrokem.

V případě, že v průběhu daňové kontroly plátce DPH neplní své povinnosti při daňové kontrole, nepřebírá písemnosti, bez omluvy se nedostaví na předvolání daňového úřadu nebo nebyl k zastižení na adrese sídla společnosti, místa podnikání či adrese provozovny, nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu ztrácí.
V případě, že daňová kontrola začala již před 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2016 neskončila, plátce DPH má i v tomto případě nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu.

Upřesnění při dodání stavebních prací či zboží s instalací či montáží od 1. 1. 2017

Při dodání stavebních prací či zboží s instalací a montáží funguje již od 1. 1. 2016 režim přenesení daňové povinnosti. Změna, ke které dochází od 1. 1. 2017 je taková, že pokud dodavatel vystaví fakturu bez DPH a uvede na ní informaci, že se jedná o přenesení daňové povinnosti, s tím, že ve skutečnosti měl vystavit fakturu s DPH, tak se přenáší daňová povinnost na odběratele. Odběratel DPH uvede v přiznání k DPH i v kontrolním výkaze v části B.1, s tím, že DPH jak odvede, tak si ho i v rámci režimu přenesení nárokuje.

Gabriela Karásková

Accounting Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.