Domů Legislativní novinky v rámci DPH od 1. 1. 2017

Legislativní novinky v rámci DPH od 1. 1. 2017

09. 01. 2017

I v oblasti DPH dochází k novelizaci zákona o DPH č. 297/2016 Z.z., kterým se upravují určitá ustanovení zákona. Níže naleznete to nejdůležitější, co se s účinností od 1. 1. 2017 mění.

Nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH

V případě, že daňový úřad započne v rámci lhůty vrácení nadměrného odpočtu daňovou kontrolu a bude zadržovat plátci DPH nadměrný odpočet do chvíle, než kontrola skončí, má plátce právo na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu DPH a to od prvního dne po uplynutí šesti měsíců od skončení původní lhůty na vrácení nadměrného odpočtu. Základem pro výpočet úroku je hodnota vráceného nadměrného odpočtu zjištěná daňovou kontrolou či v případě, že skončí kontrola bez nálezu, základem je výše nadměrného odpočtu uvedená v daňovém přiznání k DPH.

Pro výpočet úroku se použije sazba rovnající se dvojnásobku základní úrokové sazby stanovené Evropskou centrální bankou platnou první den kalendářního roku, za který se úrok počítá. Pokud tato sazba bude menší než 1,5%, při výpočtu se použije sazba 1,5%. Do výše EUR 5 se úrok daňovým úřadem nevyplácí. Zároveň, pokud má poplatník nedoplatky vůči daňovému úřadu, tak daňový úřad je oprávněn započítat tyto nedoplatky s přiznaným úrokem.

V případě, že v průběhu daňové kontroly plátce DPH neplní své povinnosti při daňové kontrole, nepřebírá písemnosti, bez omluvy se nedostaví na předvolání daňového úřadu nebo nebyl k zastižení na adrese sídla společnosti, místa podnikání či adrese provozovny, nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu ztrácí.
V případě, že daňová kontrola začala již před 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2016 neskončila, plátce DPH má i v tomto případě nárok na úrok ze zadržovaného nadměrného odpočtu.

Upřesnění při dodání stavebních prací či zboží s instalací či montáží od 1. 1. 2017

Při dodání stavebních prací či zboží s instalací a montáží funguje již od 1. 1. 2016 režim přenesení daňové povinnosti. Změna, ke které dochází od 1. 1. 2017 je taková, že pokud dodavatel vystaví fakturu bez DPH a uvede na ní informaci, že se jedná o přenesení daňové povinnosti, s tím, že ve skutečnosti měl vystavit fakturu s DPH, tak se přenáší daňová povinnost na odběratele. Odběratel DPH uvede v přiznání k DPH i v kontrolním výkaze v části B.1, s tím, že DPH jak odvede, tak si ho i v rámci režimu přenesení nárokuje.

Gabriela Karásková
Accounting Manager

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.