Domů Legislativní novinky 2023

Legislativní novinky 2023

09. 01. 2023

Minimální a zaručená mzda v roce 2023

Od 1.1.2023 se zvyšuje minimální mzda na 17 300 Kč.

Sociální pojištění

Schválenou novinkou jsou slevy na pojistném na vybrané skupiny zaměstnanců pracujících na částečné úvazky. V platnost vstupuje sleva od února 2023. Oznámení o záměru uplatňovat slevu lze zaslat na ČSSZ nejdříve 1.2.2023

Slevu na pojistném za téhož zaměstnance může uplatnit pouze jeden zaměstnavatel.

Výše slevy na pojistném za kalendářní měsíc činí 5 % z úhrnu vyměřovacích základů zaměstnanců, za které je sleva uplatňována.

Sjednaná týdenní pracovní doba je v rozsahu 8 až 30 hodin týdně (zkrácený úvazek) a bude se týkat pouze tohoto okruhu zaměstnanců:

  • osoby starší 55 let, 
  • rodiče dětí do 10 let věku nebo osoby nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu o děti mladší 10 let, 
  • osoby pečující o blízkou osobu závislou na pomoci jiné osoby, 
  • osoby studující na střední škole nebo vysoké škole, 
  • osoby se zdravotním postižením na nechráněném trhu práce a 
  • osoby na rekvalifikaci (zaměstnání nejdéle 12 měsíců od nástupu na rekvalifikaci). 
  • Sleva se bude týkat i osob mladších 21 let, a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku.

Vyšší pojistné pro zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče

V souvislosti s možností jejich dřívějšího odchodu do důchodu, zaměstnavatelé zaměstnávající zdravotnické záchranáře a podnikové hasiče budou odvádět vyšší pojistné. To se bude postupně zvyšovat o 2, 3 a 4 procentní body a od roku 2026 až o 5 procentních bodů.

Zaměstnavatelé povedou seznam těchto zaměstnanců a budou každoročně vystavovat potvrzení o odpracovaných směnách.

K tomu bude sloužit nový formulář ČSSZ již od ledna 2023 „Přehled o výši pojistného pro zaměstnavatele“.

Pokud zaměstnanec vykonává i jiné práce, bude mít dva vyměřovací základy a pro každý z nich bude stanovena jiná sazba pojistného.

Nemocenské dávky

Zvyšují se redukční hranice pro nemocenské a tím i pro náhradu mzdy v době dočasné pracovní neschopnosti. Již od 1. prosince 2022 zaměstnavatelé nepřijímají papírový tiskopis „Potvrzení o nařízení karantény“.

Zdravotní pojištění

Minimální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění činí pro zaměstnance a osoby bez zdanitelných příjmů 17 300 Kč. Také se zde mění započitatelný (rozhodný) příjem z DPČ z částky 3500 Kč na částku 4000 Kč.

Mzdové listy

Prodlužuje se archivační doba z 30 na 45 let.

Nezabavitelná částka v exekucích a insolvencích

Nezabavitelná částka na povinného činí nově 13 638 Kč a na každou vyživovanou osobu 3 409,50 Kč.

Pracovnělékařské prohlídky

Od 1. ledna 2023 byla novelizována vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách.

Zaměstnanci v pracovním poměru musí nadále absolvovat lékařské prohlídky.

Změna je u periodických prohlídek, kde u první a druhé kategorie bude prohlídka dobrovolná (na žádost zaměstnance či zaměstnavatele). Mírně se upravují podmínky mimořádné a výstupní prohlídky v oblasti speciálních prohlídek řidičů referentů a pracovníků ve školství.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.