Domů Legislativní newsletter 2022 (ČR)

Legislativní newsletter 2022 (ČR)

15. 07. 2022

Změny ve zdanění u zaměstnaneckých aut od 1. 7. 2022

Dne 1.7.2022 nabyla platnosti novela zákona o daních z příjmů, která mění znění § 6 odst. 6 a tímto zakotvuje, že v případě, kdy zaměstnavatel poskytuje zaměstnanci bezplatně motorové vozidlo k používání pro služební i soukromé účely, považuje se za příjem zaměstnance částka ve výši:

  • 1 % vstupní ceny vozidla, nebo ve výši
  • 0,5 % vstupní ceny, jedná-li se o nízkoemisní motorové vozidlo (elektromobil či plug in hybrid)

Z uvedeného vyplývá, že první mzdou, ve které zohledníme 0,5 % ze vstupní ceny nízkoemisního vozidla, bude mzda za červenec 2022.

Snížení platí na celé období roku 2022, tedy v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění bude zohledněn nižší základ daně z příjmů ze závislé činnosti též ve vztahu ke kalendářním měsícům skončeným před nabytím účinnosti nové právní úpravy.

Nízkoemisním motorovým vozidlem se pro účely daní z příjmů do dne nabytí účinnosti zákona upravujícího podporu nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících rozumí silniční vozidlo kategorie M 1 , M 2  nebo N 1 , které nepřesahuje emisní limit CO 2  ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu podle přílohy I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.

Změny v rámci zdravotní pojišťovny od 1.7.2022

Naše legislativa umožňuje k 1.7. změnu zdravotní pojišťovny. Rádi bychom Vás požádali o prověření aktuálnosti zdravotních pojišťoven Vašich zaměstnanců, případně o včasné nahlášení změny zdravotní pojišťovny nejpozději do 22.7.2022. V případě pozdějšího nahlášení změn může dojít k nesrovnalosti v rámci nesprávného odvodu zdravotního pojištění Vaší společnosti do zdravotní pojišťovny.

Předem děkujeme za spolupráci.

Ukončení platnosti potvrzení o studiu k 30.6.2022 (končící ročníky)

Rádi bychom upozornili na končící platnost dodaných potvrzení o studiu dětí Vašich zaměstnanců. Tímto bychom Vás rádi informovali, že slevu lze uplatnit v období prázdnin jen za podmínky, že dítě nebude mít v období 7-8/2022 příjmy zakládající účast na nemocenském pojištění.

V takovém případě prosím o vyplnění čestného prohlášení:

Ukončení platnosti potvrzení o studiu k 31.8.2022

Rádi bychom upozornili na končící platnost dodaných potvrzení o studiu svém nebo svých dětí Vašich zaměstnanců a tímto bychom Vás rádi požádali o doložení potvrzení o studiu platné pro školní rok 2022/2023 v průběhu září.

Marie Tršová
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.