Domů Legislativní newsletter 2018 (ČR)

Legislativní newsletter 2018 (ČR)

10. 01. 2018

Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2018

Minimální mzda, maximální vyměřovací základ

S účinností k 1.1.2018 dochází k navýšení minimální mzdy z 11.000 Kč na 12.200 Kč. Hodinová sazba minimální výše mzdy se zvyšuje z 66 Kč na 73,20 Kč.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění a tedy i limit pro solidární daň v roce 2018 činí 1.438.992 Kč. Měsíční limit pro odvod solidárního zvýšení daně v roce 2018 činí 119.916 Kč.

Změny v daňové legislativě

Pro rok 2018 se navyšuje daňové zvýhodnění na první vyživované dítě, a to na částku 15.204 Kč (1.267 Kč měsíčně).

Daňové prohlášení na rok 2018 je již možné učinit také elektronicky. Toto lze pouze se zaručeným elektronickým podpisem nebo prostřednictvím interního informačního systému zaměstnavatele na základě vnitřního zabezpečení. Z tohoto důvodu vznikly také nové formuláře prohlášení poplatníka, vzor č. 26 a také nový formulář žádosti o roční zúčtování platný pro roční zúčtování 2018 – vzor č. 1. V případě, že zaměstnanci nebude využita možnost elektronického podání je možné i nadále využít stávající formuláře (vzory č. 24 a 25).

Uplatnění základní a rozšířené slevy na invaliditu, posouzení dítěte jako vyživovaného, zvýšené slevy na manžela, zvýšeného daňového zvýhodnění na děti a slevy na držitele průkazu ZPT/P jsou nově závislé na skutečnosti, od kdy bylo/nebylo zvýhodnění nebo důchod přiznán. Není tedy již rozhodující, zda již v daném období došlo ke skutečné výplatě důchodu.

Došlo k rozšíření možnosti použití daně vybírané srážkou v případech, kdy poplatník nepodepíše u plátce daně „Prohlášení k dani“. Kromě dohody o provedení práce se nově vztahuje i na zaměstnance s úhrnným příjmem nepřesahující u téhož plátce daně za kalendářní měsíc částku 2 500 Kč bez ohledu na sjednaný typ pracovního poměru.

Sociální dávky

Došlo k navýšení sazeb pro výpočet nemocenské od 1.1.2018:

60% od 15. do 30. dne

66% od 31. do 60. dne

72% od 61. dne

Jedná se pouze o sazby pro výpočet částek hrazených ČSSZ. Náhrada mzdy hrazená zaměstnavatelem se nemění.

Otcovská poporodní péče (účinnost od 1.2.2018)

 • nárok má otec nebo pojištěnec, který převzal dítě do péče
 • lze čerpat ode dne narození/převzetí do 6 týdnů od narození dítěte nebo jeho převzetí
 • podpůrčí doba činí 1 týden a počíná běžet ode dne, který si pojištěnec zvolí a nepřerušuje se
 • výše dávky činí 70% z vyměřovacího základu
 • žádost se podává na předepsaném tiskopisu a předává jí zaměstnavatel spolu s přílohou k žádosti na příslušnou PSSZ/OSSZ. Při převzetí dítěte je zapotřebí doložit rozhodnutí o svěření dítěte do péče.
 • Lze uplatnit již i na děti narozené od 21.12.2017, pokud bude žádost podána ihned v den účinnosti zákona, tedy 1.2.2018.

Dlouhodobé ošetřovné (od 1.6.2018)

 • Nárok na dávku až po dobu 90 dnů (nelze prodloužit), výpočet dávky stejný jako u ošetřovného. Od posledního dlouhodobého ošetřování musí uběhnout alespoň 12 měsíců
 • Podmínkou je náhlé zhoršení zdravotního stavu vyžadující hospitalizaci alespoň 7 dnů a po propuštění nezbytnou péči alespoň po dobu 30 dnů. Musí být ze strany ošetřovaného udělen písemný souhlas ošetřující osobě.
 • Ošetřující osobou může být rodinný příslušník, popř. osoba žijící ve společné domácnosti.
 • Možnost střídání se v péči,
 • nástupem do zaměstnání nárok na dávku zaniká.

Legislativní změny s dopadem na roční zúčtování daně a jiné činnosti související s uzavřením roku  2017

Změny v daňové legislativě

Došlo ke zvýšení limitu pro snížení ročního daňového základu o vlastní příspěvky na životní pojištění, penzijní připojištění nebo doplňkové spoření na 24.000 Kč. Za rok 2017 bude nově částka příspěvků ponížena o úhrn částí měsíčních příspěvků, které v jednotlivých kalendářních měsících přesáhly výši, ke které náleží maximální státní příspěvek, tj. částka 1.000 Kč měsíčně. Ve srovnání s předchozími roky tedy nedochází k pevnému ponížení o částku 12.000 Kč, ale je rozhodující, ve kterých měsících bylo pojištění odváděno a v jaké výši. Z tohoto důvodu by mělo také dojít ke změně potvrzení vystavovaného jednotlivými penzijními fondy pro účely ročního zúčtování daně, resp. daňového přiznání.

Došlo k navýšení částky za bezpříspěvkové darování krve na částku 3.000 Kč za každý odběr (krev a krevní plazma) a nově také20.000 Kč za každý odběr kostní dřeně.

Změny zákona o zaměstnanosti

1.10.2017 nabyla účinnosti novela zákona o zaměstnanosti, který stanovuje pro dodavatele, tj. zaměstnavatele více než 50% osob se zdravotním postižením povinnost dodat náhradní plnění pouze v případě, že nejpozději do 30 kalendářních dnů od jeho zaplacení vloží údaje o prodeji a jeho zaplacení do elektronické evidence vedené MPSV. V rámci ročního hlášení o splnění povinného podílu poté odběratel uvede pouze ty odběry, které jsou v této evidence uvedeny. Odběrateli však již odpadá povinnost tyto odběry jakkoliv jinak vykazovat, např. přílohou obdobně jako v předchozích letech. Tato povinnost již bude platit pro hlášení za rok 2017, zpracovávané v roce 2018.

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.