Kompenzační bonus pro OSVČ, dohodáře a společníky malých s.r.o. schválen i při druhé vlně COVID-19 - AKTUALIZACE

Stejně jako na jaře schválila vláda mimořádná opatření na pomoc podnikatelům v době nouzového stavu. Nárok na tyto kompenzace byl schválen ve zrychleném legislativním procesu Sněmovnou i Senátem, nyní se již čeká jen na podpis prezidenta republiky.

Nicméně, tento bonus už není plošně využitelný pro všechny, ale pouze pro podnikatele, jejichž převažující činnost podnikání je v oboru, který byl uzavřen v důsledku vládních restrikcí nebo nějak jinak omezen. Těmito obory jsou hlavně:

- provozování restauračních zařízení a barů;

- provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;

- pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;

- pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;

- provozování cirkusů a varieté;

- pořádání poutí a podobných tradičních akcí;

- pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;

- pořádání veletrhů;

- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení;

- provozování zoologických zahrad;

- provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Na kompenzační bonus mají nárok i obory, které jsou na tyto uzavřené podnikatelské sektory významně navázány, např. jejich dodavatelé. Podmínkou pro tyto navazující obory je, že jejich činnost byla omezena nejméně ve výši 80% za období od června do září 2020, a zároveň musí být pro žádající subjekt tato činnost hlavním zdrojem obživy.

Bonusové období pro čerpání příspěvku by mělo trvat od 5.10.-21.11.2020 s možností jeho automatického prodloužení při dalším prodloužení nouzového stavu.

Výše příspěvku je stanovena na 500,- Kč za každý den, kdy byl podnikající subjekt vládními nařízeními omezen.

Tzn. kompenzační bonus je určen pro:

- Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s aktivním živnostenským oprávněním platným k 5.10.2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020, které podnikají v oboru, který byl vládními omezeními zasažen

- Osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody a to po dobu 3 ze 4 předcházejících měsíců, a kteří ztratili příjem u podnikatele zasaženého zákazem či omezením ze strany státu

- Společníky vybraných malých s.r.o., kde převažuje činnost podnikání, která byla omezena vládními restrikcemi, a kde jsou nejvýše 2 společníci nebo se jedná o rodinné firmy.

O bonus je možné již teď žádat vyplněním žádosti na stránkách finanční správy. Od pondělí 16.11.2020 již bude finanční správa žádosti zpracovávat a vyplácet první peníze.

Žádat o kompenzační bonus je možné nejpozději 2 měsíce po skončení daného bonusového období. Jednou z významných podmínek bude i to, že současně nebude možné žádat i o jinou přímou pomoc např. z programu Covid – Kultura či Covid – Sport 2.

Gabriela Karásková

Accounting Consultant Manager

Důležité odkazy: Žádost https://ouc.financnisprava.cz/kbv/form/bonus

Nejčastější otázky https://www.mfcr.cz/cs/o-ministerstvu/sluzby-verejnosti/komunikace-s-verejnosti/casto-kladene-otazky/kompenzacni-bonus-podzim-2020-39799

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.