Kompenzační bonus pro OSVČ, dohodáře a společníky malých s.r.o. schválen i při druhé vlně COVID-19

Stejně jako na jaře, schválila vláda mimořádná opatření na pomoc podnikatelům v době nouzového stavu. V případě, že budou tyto kompenzace schváleny ve zrychleném legislativním procesu Sněmovnou, měli by mít podnikatelé znovu nárok na určitou výši finanční kompenzace.

Nicméně, tento bonus už by neměl být plošně využitelný pro všechny, ale pouze pro podnikatele, jejichž převažující činnost podnikání je v oboru, který byl uzavřen v důsledku vládních restrikcí nebo nějak jinak omezen.

Těmito obory jsou hlavně:

- provozování restauračních zařízení a barů;

- provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték;

- pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení;

- pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin;

- provozování cirkusů a varieté;

- pořádání poutí a podobných tradičních akcí;

- pořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí;

- pořádání veletrhů;

- provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení;

- provozování zoologických zahrad;

- provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

Na kompenzační bonus by měli mít nárok i obory, které jsou na tyto uzavřené podnikatelské sektory významně navázány, např. jejich dodavatelé. Podmínkou pro tyto navazující obory je, že jejich činnost byla omezena nejméně ve výši 80% za období od června do září 2020, a zároveň musí být pro ně i tato dodavatelská činnost hlavním zdrojem obživy.

Bonusové období pro čerpání příspěvku by mělo trvat od 5.10. - 4.11.2020 s možností jeho prodloužení.

Výše příspěvku by měla činit 500,- Kč za každý den, kdy byl podnikající subjekt vládními nařízeními omezen.

Tzn. kompenzační bonus by měl být určen pro:

- Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s aktivním živnostenským oprávněním platným k 5.10.2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020, které podnikají v oboru, který byl vládními omezeními zasažen

- Osoby pracující na základě dohody o provedení práce (DPP) a dohody o pracovní činnosti (DPČ), za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody a to po dobu 3 ze 4 předcházejících měsíců, a kteří ztratili příjem u podnikatele zasaženého zákazem či omezením ze strany státu

- Společníky vybraných malých s.r.o., kde převažuje činnost podnikání, která byla omezena vládními restrikcemi, a kde jsou nejvýše 2 společníci nebo se jedná o rodinné firmy.

Žádat o kompenzační bonus bude možné nejpozději 2 měsíce po skončení daného bonusového období. Jednou z významných podmínek bude i to, že současně nebude možné žádat i o jinou přímou pomoc např. z programu Covid – Kultura či Covid – Sport 2.

Gabriela Karásková

Accounting Consultant Manager

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.