Domů Kategorizace účetních jednotek

Kategorizace účetních jednotek

10. 12. 2015

Novela zákona o účetnictví 2016 č. 221/2015 Sb. s účinností od 1.1.2016 přináší řadu změn, z nichž jednou z nejvýznamnějších je kategorizace účetních jednotek. Na toto roztřídění účetní jednotek navazuje i několik dalších změn týkajících se povinnosti sestavování a zveřejňování jednotlivých výkazů.

Dle novely jsou účetní jednotky roztříděny do 4 skupin: mikromalástřední a velká. Každá z těchto kategorií má stanovenou jinou skladbu povinných výkazů v účetní závěrce a povinnost jejich zveřejňování. Do jednotlivých skupin jsou účetních jednotky rozřazovány dle 3 kritérií:

  • úhrn aktiv zjištěných z rozvahy v netto hodnotě,
  • roční čistý obrat (popř. přepočtený) – tím se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období a vynásobená 12,
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců během účetního období.

Tabulka 1: Kategorizace účetních jednotek

‍Pro zařazení do skupin je rozhodující, zda účetní jednotka k rozvahovému dni překročila 2 ze stanovených kritérií, čímž se zařazuje do následující skupiny.Změna kategorie účetní jednotky nastává ve chvíli, kdy ve dvou po sobě následujících rozvahových dnech řádných účetních závěrek účetní jednotka překročí(nebo naopak přestane překračovat) 2 stanovené hraniční hodnoty pro její stávající kategorii.

Nově vzniklé účetní jednotky se při rozhodování o příslušnosti do určité kategorie řídí předpokladem, že splní podmínky vybrané kategorie k rozvahovému dni prvního účetního období. Jde tedy o předpoklad velikosti jejich aktiv, obratu a počtu zaměstnanců na konci jejich prvního účetního období.

Výjimkou jsou subjekty veřejného zájmu a vybrané účetní jednotky, protože tyto jednotky vždy spadají do kategorie velké účetní jednotky bez ohledu na to, zda překračují stanovená kritéria.

Mezi subjekty veřejného zájmu řadíme účetní jednotky, jako jsou banky, spořitelní družstva, pojišťovny, zdravotní pojišťovny, penzijní společnosti a obchodní společnosti s emitovanými investičními cennými papíry obchodovanými na evropském regulovaném trhu. Za vybrané účetní jednotky jsou považovány organizační složky státu, územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí, Regionální rady regionů soudržnosti, zdravotní pojišťovny a státní fondy podle rozpočtových pravidel.

Veronika Kahounová
Accountant Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.