Elekřina a plyn s nulovou sazbou DPH omezeně v listopadu a prosinci 2021

Ministerstvo financí vydalo dne 20.10.2021 finanční zpravodaj č. 34/2021, který obsahuje úpravu výše sazby DPH u elektrické energie a plynu.

Z důvodu zvyšujících se cen těchto komodit na světových trzích bylo rozhodnuto o prominutí daně z přidané hodnoty z důvodu mimořádné události. Za podmínek uvedených ve finančním zpravodaji se DPH promíjí, pokud se zdanitelné plnění uskutečnilo nebo došlo k přijetí úplaty, u níž vznikla povinnost přiznat daň, v období od 1. listopadu 2021 do 31. prosince 2021.

Odkaz na plné znění zpravodaje

Generální finanční ředitelství již i vydalo konkrétní informace k aplikaci rozhodnutí ve vztahu k DPH na stránkách finanční správy.

Ministerstvo financí též předložilo vládě návrh novely Zákona o DPH, která by dodání elektřiny a plynu osvobodila od 21% DPH po celý rok 2022. Tato novela nebyla prozatím schválena a jedná se tak zatím pouze o návrh. Současně je tato problematika řešena s Evropskou komisí vzhledem k aplikaci unijní legislativy v oblasti energií. Ministryně financí již podala žádost o snížení sazby evropskému komisaři pro hospodářství a k jednání s evropským výborem pro DPH.

Pavla Vejtrubová
Accounting Consultant Senior

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.