Digitalizace zpracování účetnictví - 2. díl eAccounting

V prvním dílu jsme si představili efektivní nahrání dodavatelských faktur prostřednictvím aplikace eDocument včetně doplnění důležitých metadat, sloužících pro správné zaúčtování.

Ve druhém dílu se zaměříme na optimální vytěžení údajů z faktur a proces následného zaúčtování.

eCloud Accounting

eCloud Accounting je první, plně digitální řešení online účetnictví, fungující v cloudové prostředí, umožňující práci odkudkoliv. Prostřednictvím aplikace eDocument jsme jednoduše nahráli účetní doklady. Nyní díky aplikaci eAcoounting je zpracujeme, vytěžíme a zaúčtujeme.

eAccounting

Páteří systému eAccounting je otevřený cloudový účetní systém, který disponuje API rozhraním. V našem konkrétním případě používáme systém FlexiBee. Díky API rozhraní jsme schopni plně zautomatizovat zpracování stovek tisíc účetních dokladů, vznikajících v různých provozních systémech našich zákazníků. Jedná se o fakturační systémy, CRM, e-shopy a ostatní provozní aplikace, které díky API komunikují navzájem. Výsledkem strojové komunikace je plně automatizované zpracování 80 až 90% účetních dokladů bez dotyku lidského faktoru. Tato skutečnost nám dovoluje dosáhnout významné úspory nákladů na zpracování účetnictví velkého množství dokladů.

Jakým způsobem je dále možné zpracovat zbylé množství účetních dokladů, mezi které určitě řadíme dodavatelské faktury režijního charakteru?

Prostřednictvím API je možné použít moderní AI aplikaci ELIS, která roboticky vytěžuje obsah faktur. Následně, po vytěžení, probíhá již vlastní zaúčtování. Vzhledem ke kompletnímu elektronickému řetězci dat se nabízí i varianta robotického zaúčtování. K tomuto účelu společnost E-Consulting Czech vyvinula a aktuálně testuje aplikaci OTTO, která automaticky účtuje doklady.

Díky machine learning technologii se OTTO, na základě velkého množství vstupních dat učí používat správnou kombinaci odpovídající účetní souvztažnosti. Robot OTTO v rámci svých algoritmů pracuje nezávisle na jazyku a národní legislativě. Aplikace OTTO se zúčastnila mezinárodní výstavy – LONDON Accountex 2017.

Když to celé shrneme, tak díky moderním technologiím je možné dnes revolučně zautomatizovat proces zpracování účetních dat spočívající:

eDocument -  předávání / nahrávání účetních dokladů včetně metadat

eAccounting - automatické zpracování dat - API FlexiBee / inteligentní vytěžování ELIS / robotické zaúčtování OTTO

A  poslední částí procesního řetězce je finální vizualizace zpracovaných dat, kterou si představíme příště:

eReporting - cloudový reporting nad více zdroji dat s predikcí budoucího vývoje

Digitalizace zpracování účetnictví – 3. díl eReporting – „čeká na Vás příště“

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.