Domů Dávka otcovské poporodní péče

Dávka otcovské poporodní péče

08. 12. 2017

Otcovská (oficiální název „dávka otcovské poporodní péče“) je nová sociální dávka, která začne fungovat v průběhu příštího roku, konkrétně od 1.2.2018, a to na základě zákona 148/2017 Sb.

Nárok na otcovskou vzniká zaměstnancům účastným na nemocenském pojištění, popř. OSVČ, za předpokladu, že byly účastni na nemocenském pojištění bez přerušení alespoň 3 měsíce před nástupem na otcovskou.

Nárok na tuto dávku je dále podmíněn splněním jednoho z těchto pravidel:

a. žadatel o dávku je otcem dítěte a tuto skutečnost může prokázat rodným listem nebo

b. žadatel o dávku převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů a toto dítě ke dni převzetí nedosáhlo věku 7 let. V tomto případě může být žadatelem o dávku také žena.

Otcovskou je možné čerpat po dobu sedmi kalendářních dnů a tuto dobu není možné rozdělit a má se za to, že otec o dítě po dobu otcovské pečuje. Nastane-li tedy situace, že zaměstnanec musí po dobu čerpání otcovské do práce, za tyto odpracované dny mu nenáleží sociální dávka, ale mzda. Poskytování otcovské se ale nepřerušuje ani v případě úmrtí dítěte. Nárok na otcovskou naopak ale může zaniknout v případě, že bude dítě v době čerpání otcovské umístěno do zařízení poskytujícího nepřetržitou péči o děti z jiných důvodů nežli zdravotních. V takovém případě otcovská končí ke dni, kdy k takovému umístění dítěte dojde.

Pojištěnec si sám určuje datum nástupu na otcovskou, ke kterému může dojít kdykoliv v období od narození, respektive převzetí dítěte do péče, do konce šestého týdne. Nárok na čerpání otcovské se proto již vztahuje i na děti narozené šest týdnů přede dnem nabytí účinnosti zákona. Je tedy možné využít možnosti čerpání otcovské na děti narozené (převzaté) nejdříve dne 21.12.2017, za předpokladu, že pojištěnec na otcovskou nastoupí hned v den účinnosti zákona, tedy 1.2.2018.

Má-li pojištěnec více zaměstnání, nárok na otcovskou mu vzniká pouze jednou. Musí si tedy zvolit jednoho ze zaměstnavatelů, u kterého na otcovskou nastoupí. Stejně tak se nárok na otcovskou nenásobí, dojde-li k narození dvojčat či více dětí.

Postup při výplatě této sociální dávky bude obdobný jako v případě peněžité pomoci v mateřství. Pojištěncům bude náležet dávka ve výši 70 % denního vyměřovacího základu. Zaměstnanec pro získání dávky donese svému zaměstnavateli formulář žádosti, který zaměstnavatel spolu s přílohou doručí na příslušnou správu sociálního zabezpečení. Dávka tedy bude žadateli vyplacena přímo prostřednictvím správy sociálního zabezpečení a nebude součástí jeho mzdy.

Anna Rubínová
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.