Domů Daňový bonus na deti

Daňový bonus na deti

10. 05. 2019

Daňový bonus na dieťa predstavuje zvýhodnenie na dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom, ktorý si môže zvýšiť svoju mzdu na mesačnej báze alebo si znížiť daňovú povinnosť v ročnom zúčtovaní dane resp. pri podaní daňového priznania. Daňový bonus na dieťa si môže uplatniť len jeden z rodičov.

Daňový bonus je od 1.1.2019 vo výške 22,17 eur, na jedno vyživované dieťa, ktoré žije v spoločnej domácnosti s daňovníkom. Novelou zákona o dani z príjmov sa zaviedlo, že od 1.4.2019 bude daňový bonus na dieťa, ktoré nedovŕšilo šesť rokov veku vo výške dvojnásobku daňového bonusu 44,34 eur.

Daňovník si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, ktoré žije s ním v domácnosti. Na to aby si mohol daňovník uplatniť daňový bonus na dieťa je potrebné aby dosiahol zdaniteľné príjmy podľa § 5 alebo § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov minimálne vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. V roku 2019 je minimálna mzda vo výške 520 eur a teda nárok na daňový bonus daňovníkovi vznikne ak jeho ročné príjmy dosiahnu minimálne sumu 3120 eur.

Nárok na daňový bonus má daňovník od mesiaca kedy sa mu dieťa narodilo napr. ak sa dieťa narodilo 16.3.2019 nárok na uplatnenie vzniká daňovníkovi už v marci 2019. Daňový bonus je možné uplatňovať si do mesiaca v, ktorom dieťa dosiahne 25 rokov veku ale to len v prípade, že sa sústavne venuje príprave na povolanie denným štúdiom na strednej alebo vysokej škole. V prípade, že dieťa skončí strednú školu a rozhodne sa nepokračovať v štúdiu, daňový bonus si môže daňovník uplatniť len do 31.8. toho istého roka.

Ak ide o zamestnanca, ktorý má dieťa a chce si uplatňovať daňový bonus na mesačnej báze je potrebné aby Vyplnil a podpísal Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti na daňovníka a daňového bonusu. Povinnou prílohou k Vyhláseniu je Rodný list dieťa, na ktoré si žiada uplatniť daňový bonus. V prípade, že dieťa zamestnanca je staršie ako 15 rokov veku je potrebné aby zamestnanec doložil s Rodným listom dieťaťa aj Potvrdenie o štúdiu. Dané potvrdenie o štúdiu je potrebné dokladov každý rok počas doby štúdia dieťaťa.

V prípade, že si zamestnanec, žiada uplatniť daňový bonus ročne požiada o vykonanie ročného zúčtovania, ku ktorému je tiež povinný doložiť Rodný list dieťa a v prípade potreby aj Potvrdenie o štúdiu. Zamestnávateľ následne nato vyplatí daňový bonus zamestnancovi najneskôr pri výplate mzdy za mesiac apríl.

Ak ide o podnikateľa, ktorý si chce uplatniť daňový bonus môže tak urobiť pri podaní daňového priznania. V daňovom priznaní vyplní daný oddiel, v ktorom uvedie údaje dieťaťa. Rovnako aj pri podnikateľovi je potrebné k daňovému priznaniu priložiť povinné prílohy (Rodný list, Potvrdenie o štúdiu).

Michaela Fodorová
Payroll Consultant Assistant

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.