Daň z příjmů fyzických osob – změna výdajových paušálů

Na základě platného přechodného ustanovení si mohou podnikatelé při zpracování daňového přiznání za rok 2017 vybrat, jestli uplatní vyšší výdajový paušál, který odpovídá úpravě platné pro rok 2016, nebo zda si uplatní paušální výdaje dle nové právní úpravy roku 2017, která bude již povinná pro zdaňovací období roku 2018. Pokud se podnikatel rozhodne pro uplatnění výdajových paušálů dle „staré“ úpravy roku 2016, nemůže si uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku/manžela (dle § 35ca, ZDP), které jsou pro podnikatele zavedeny novelou pro rok 2017 a dále.

S účinností od 1.1.2018 dochází ke snížení stropu pro použití paušálních výdajů o 50 %.

Pro daňové přiznání za rok 2018, případně i roku 2017 dle přechodného ustanovení, je tedy mezní hranicí pro uplatnění výdajů paušálem příjem 1 milion Kč a snížená hranice výše paušálních výdajů. Zároveň se vrací možnost využití slev na manžela (manželku) a daňové zvýhodnění na dítě.

Výše paušálních výdajů platných od roku 2018 či 2017 dle přechodného ustanovení (pro rok 2017 je výběr na poplatníkovi)

Výše paušálních výdajů platné pro roky 2016 či 2017 dle přechodného ustanovení (pro rok 2017 je výběr na poplatníkovi)

Eliška Adamcová

Accounting Consultant Assistant

Sdílejte tento článek

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.