Další patření pro OSVČ COVID-19

31.3.2020 AKTUALIZACE – Přímá finanční podpora pro OSVČ

COVID-19

Ministerstvo financí a Finanční správa představili dne 31.3.2020 finální verzi programu přímé podpory pro OSVČ, ekonomicky zasažené šířením koronaviru. Je rozhodnuto, že program bude procesně zaštítěn Finanční správou a jeho cílem je, aby žadatelé získali finanční prostředky již v průběhu měsíce dubna 2020.

Na finanční podporu od státu ve výši 25 000,- Kč měsíčně bude mít nárok OSVČ, která vyplní žádost a zároveň splňuje následující požadavky:

  • jedná se o osobu samostatně výdělečně činnou podle zákona upravujícího důchodové pojištění (tedy např. živnostník, samostatný zemědělec, autor nebo umělec, znalec, tlumočník, veterinář, lékař, poskytovatel zdravotní péče, architekt, daňový poradce atd.),
  • jeho podnikatelská činnost je činností hlavní,
  • podnikatelská činnost může být i činností vedlejší, ale pouze v případech, kdy OSVČ měla nárok na výplatu invalidního důchodu, nebo jí byl přiznán starobní důchod, nebo měla nárok na rodičovský příspěvek či peněžitou pomoc v mateřství, případně pečovala o potřebnou osobu,
  • OSVČ vykázala v období leden až březen 2020 ve srovnání s obdobím leden až březen 2019 pokles hrubých tržeb alespoň o 10 %. V případě, že podnikatel začal s podnikáním později než v lednu 2019, ke srovnání se použijí první tři měsíce od zahájení jeho podnikání, přičemž nejzazším možným srovnávacím obdobím je prosinec 2019 až únor 2020,
  • OSVČ dosáhl v roce 2019 hrubých příjmů alespoň 180 000,- Kč. V případě, že nepodnikal celý rok, tak v přepočtu alespoň 15 000,- Kč měsíčně.

Splnění těchto skutečností doloží žadatel čestným prohlášením.


Žádost o finanční podporu

Připravovaná žádost bude obsahovat čestné prohlášení o splnění podmínek pro vznik nároku na kompenzační bonus a také číslo bankovního účtu, na kterou má být částka odeslána.


Žádosti budou přijímány poštou, prostřednictvím datové schránky, podatelnou či sběrnými boxi umístěných před finančními úřady.


Formulář pro vyhotovení žádosti by měla zveřejnit Finanční správa do 3. dubna 2020.


Vyplácení bonusu

Bonusovým obdobím je období od 12. března do 30. dubna 2020, celková částka za plný počet dnů je tedy 25 000,- Kč.


Přijímání žádostí a následné vyplácení přímé podpory začne Finanční správa poté, co bude dovršen legislativní proces. Ministerstvo financí předpokládá, že by k dokončení legislativního procesu mohlo dojít nejpozději do 12. dubna.


Barbora Hrivíková, Gabriela Karásková

Accounting Consultants

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.