Cestovní náhrady od 1.1.2023 (ČR) - aktualizace k 1.7.2023

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky s účinností od 1.1.2023 mění výši cestovních náhrad za služební cesty v tuzemsku i v zahraničí. Změny jsou uvedeny v následujících vyhláškách:

 • vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot
  pro účely poskytování cestovních náhrad,
 • vyhláška č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.

Stravné v tuzemsku

Sazby stravného při tuzemských cestách jsou odlišné pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře(soukromý sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:

 • 129 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve státní správě (veřejný sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v rozmezí:

 • 129 Kč až 153 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 196 Kč až 236 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 307 Kč až 367 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Stravné v zahraničí

Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, přičemž konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí příloha k vyhlášce č. 401/2022 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023.

Pro rok 2023 došlo ke zvýšení sazeb zahraničního stravného z důvodu rostoucích cen u několika zemí. Z evropských zemí se jedná např. o Polsko, Dánsko, Finsko a Švédsko. S výjimkou Polska u ostatních nám sousedních států zůstala sazba neměnná.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

Konkrétní sazby pro zahraniční stravné jsou uvedeny zde, na webových stránkách Ministerstva financí České republiky.

Za dobu strávenou mimo ČR je zaměstnavatel povinen poskytnout stravné ve výši:

 • základní sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
 • 2/3 základní sazby, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 1/3 této sazby, trvá-li pracovní cesta méně než 12 hodin, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Zaměstnavatel může zaměstnanci poskytnout kapesné do výše 40% zahraničního stravného.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2023

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle
§ 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek – nejméně 1,40 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel – nejméně 5,20 Kč.

Průměrné ceny PHM pro rok 2023

Výše průměrné ceny pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2023 činí:

 • 41,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 45,20 Kč za 1 litr benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 34,40 Kč za 1 litr motorové nafty (aktualizace od 1.7.2023),
 • 8,20 Kč za 1 kilowatthodinu elektřiny (aktualizace od 1.4.2023).

Lenka Benáková

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.