Cestovní náhrady od 1.1.2022 (SK)

Pro rok 2022 nebylo Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky vydáno žádné nové opatření týkající se nových sazeb cestovních náhrad.

Pro rok 2022 zůstávají nadále v platnosti sazby cestovních náhrad uvedené v Opatření č. 176/2019 Z. z. z 01.07.2019.

Sumy stravného při tuzemské pracovní cestě pro jednotlivá časová pásma v roce 2022 jsou dle uvedeného opatření tedy následující:

  • pro pásmo 5-12 hodin je stanovena suma stravného ve výši 5,10 EUR,
  • pro pásmo 12-18 hodin je stanoveno stravné ve výši 7,60 EUR,
  • pro pracovní cestu trvající nad 18 hodin je stanovena výše stravného na 11,60 EUR.

Krácení stravného při tuzemské pracovní cestě:

  • snídaně – stravné se zaměstnanci krátí o 25% ze sumy 11,60 EUR,
  • oběd – stravné se zaměstnanci krátí o 40% ze sumy 11,60 EUR,
  • večeře – stravné se zaměstnanci krátí o 25% ze sumy 11,60 EUR.

Stravné při zahraniční pracovní cestě v roku 2022:

Výše základní sazby stravného na zahraniční pracovní cestě je uvedená v Opatření Ministerstva financí Slovenské republiky č. 401/2012 Z. z.

Zaměstnanci při zahraniční pracovní cestě patří stravné dle trvání cesty v následující výši:

  • do 6 hodin včetně patří zaměstnanci 25% ze základní sazby stravného,
  • za 6 až 12 hodin patří zaměstnanci 50% ze základní sazby stravného,
  • nad 12 hodin patří zaměstnanci 100% základní sazby stravného.

Pokud bylo zaměstnanci poskytnuto bezplatné jídlo, tak je stravné kráceno ve stejných procentech jako při tuzemské pracovní cestě s rozdílem, že se použije sazba stravného pro danou krajinu.

Všechny platné zákony a opatření týkající se cestovních náhrad se nacházejí na internetových stránkách Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky na tomto odkazu zde

Barbora Hrivíková
Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.