Cestovní náhrady od 1.1.2022 (ČR)

Ministerstvo práce a sociálních věcí mění každoročně k 1.1. výši cestovních náhrad za služební cesty v tuzemsku i v zahraničí. Pro rok 2022 vstupují v platnost následující vyhlášky:

 • vyhláška č. 511/2021 Sb., měnící tuzemské stravné,
 • vyhláška č. 462/2021 Sb., měnící zahraniční stravné.

Stravné v tuzemsku

Sazby stravného při tuzemských cestách se liší pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře (soukromý sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:

 • 99 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 237 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve státní správě (veřejný sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v rozmezí:

 • 99 až 118 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 151 až 182 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 237 až 283 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá:

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Stravné v zahraničí

Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, přičemž konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí příloha k vyhlášce č. 462/2021 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022.

Pro rok 2022 došlo ke změně sazeb u 12 zemí, konkrétní sazby naleznete zde. Zároveň nedošlo jen ke změně sazeb, ale u tří zemí došlo i ke změně měny.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

Za dobu strávenou mimo ČR je zaměstnavatel povinen poskytnout stravné ve výši:

 • základní sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
 • 2/3 základní sazby, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 1/3 této sazby, trvá-li pracovní cesta méně než 12 hodin, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2022

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek – nejméně 1,30 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel – nejméně 4,70 Kč.

Průměrné ceny PHM pro rok 2022

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2022 činí:

 • 37,10 Kč – u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 40,50 Kč – u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 36,10 Kč – u motorové nafty,
 • 4,10 Kč – za 1 kilowatthodinu elektřiny.

S výjimkou elektřiny došlo k výraznému zvýšení průměrné ceny pohonných hmot. U elektřiny došlo naopak ke snížení o 0,90 Kč. Vyhláškou č. 511/2021 Sb., se také zrušuje vyhláška č. 375/2021 Sb., účinná od října 2021, která navyšovala průměrnou cenu u benzinu 95 oktanů.

Zuzana Dušilová
Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.