Cestovní náhrady od 1.1.2021 (ČR)

Ministerstvo práce a sociálních věcí mění každoročně k 1.1. výši cestovních náhrad za služební cesty v tuzemsku i v zahraničí. Pro rok 2021 vstupují v platnost následující vyhlášky:

• vyhláška č. 589/2020 Sb., měnící tuzemské stravné,

• vyhláška č. 510/2020 Sb., měnící zahraniční stravné.

Stravné v tuzemsku

Sazby stravného při tuzemských cestách se liší pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře (soukromý sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:

• 91 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

• 138 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

• 217 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve státní správě (veřejný sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v rozmezí:

• 91 až 108 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

• 138 až 167 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

• 217 až 259 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

• 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

• 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

• 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

• 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,

• 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Stravné v zahraničí

Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, přičemž konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška č. 510/2020 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021.

Pro rok 2021 došlo ke změně sazeb u 17 zemí, konkrétní sazby naleznete zde.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

Za dobu strávenou mimo ČR je zaměstnavatel povinen poskytnout stravné ve výši:

• základní sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,

• 2/3 základní sazby, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

• 1/3 této sazby, trvá-li pracovní cesta méně než 12 hodin, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2021

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

• u jednostopých vozidel a tříkolek – nejméně 1,20 Kč,

• u osobních silničních motorových vozidel – nejméně 4,40 Kč.

Průměrné ceny PHM pro rok 2021

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2021 činí:

• 27,80 Kč – u benzinu automobilového 95 oktanů,

• 31,50 Kč – u benzinu automobilového 98 oktanů,

• 27,20 Kč – u motorové nafty,

• 5,00 Kč – za 1 kilowatthodinu elektřiny.

S výjimkou elektřiny došlo ke snížení průměrné ceny pohonných hmot. U elektřiny došlo naopak ke zvýšení o 0,20 Kč.

Ing. Zuzana Dušilová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.