Cestovní náhrady od 1.1.2020 (ČR)

Ministerstvo práce a sociálních věcí mění každoročně k 1.1. výši cestovních náhrad za služební cesty v tuzemsku i v zahraničí. Pro rok 2020 vstupují v platnost vyhlášky:

 • vyhláška č. 358/2019, měnící tuzemské stravné,
 • vyhláška č. 310/2019, měnící zahraniční stravné.

Stravné v tuzemsku

Sazby stravného při tuzemských cestách se liší pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře (soukromý sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:

 • 87 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 131 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 206 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Zaměstnancům ve státní správě (veřejný sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v rozmezí:

 • 87 až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 131 až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 206 až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.


Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla,
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.


Stravné v zahraničí

Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, přičemž konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška č. 310/2019 Sb., o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2020.

Pro rok 2020 došlo ke zvýšení sazeb u 23 zemí, konkrétní sazby naleznete zde.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

Za dobu strávenou mimo ČR je zaměstnavatel povinen poskytnout stravné:

 • ve výši základní sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin,
 • ve 2/3 výši, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,
 • v 1/3 výši, trvá-li pracovní cesta méně než 12 hodin, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.


Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2020

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí:

 • u jednostopých vozidel a tříkolek – nejméně 1,10 Kč,
 • u osobních silničních motorových vozidel – nejméně 4,20 Kč.

Vyhláškou se navyšuje sazba u osobních automobilů. U jednostopých vozidel a tříkolek zůstává stejná jako v loňském roce.


Průměrné ceny PHM pro rok 2020

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce pro rok 2020 činí:

 • 32,00 Kč – u benzinu automobilového 95 oktanů,
 • 36,00 Kč - u benzinu automobilového 98 oktanů,
 • 31,80 Kč – u motorové nafty,
 • 4,80 Kč – za 1 kilowatthodinu elektřiny.

Došlo ke snížení sazeb oproti minulému roku. Nově je pro rok 2020 stanovena i sazba za spotřebu elektřiny u elektromobilů.


Ing. Kateřina Augustová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.