Cestovní náhrady od 1.1.2019 – Česká republika

V pravidelném termínu od 1. ledna Ministerstvo práce a sociálních věcí mění tuzemské stravné, letos vyhláškou 333/2018 Sb.

Vyhláškou č. 254/2018 Sb. se mění výše zahraničního stravného pro rok 2019. 

Stravné v tuzemsku

Sazby stravného při tuzemských cestách se liší pro zaměstnance v podnikatelské sféře a pro zaměstnance ve státní správě.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře (soukromý sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:

 • 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 124 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve státní správě (veřejný sektor) náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v rozmezí:

 • 82 až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 124 až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • 195 až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné zaměstnanci vůbec nepřísluší, pokud mu během pracovní cesty, která trvá

 • 5 až 12 hodin, byla poskytnuta 2 bezplatná jídla.
 • 12 až 18 hodin, byla poskytnuta 3 bezplatná jídla.

Stravné v zahraničí

Nárok na zahraniční stravné je zakotven v zákoníku práce, ovšem konkrétní denní sazby v jednotlivých zemích uvádí vyhláška č. 254/2018 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019. (https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2018/vyhlaska-c-254-2018-sb-33479)

Pro rok 2019 se sazba změnila u 9 zemí – Argentina, Kuba, Mauretánie, Myanmar (Barma), Nizozemsko, Polsko, Saúdská Arábie, Senegal a Sýrie. Dále se mění měna u stravného pro Konžskou demokratickou republiku, a to ze 60 USD na 50 EUR.

Cílem změn je zajištění dostatečné finanční kompenzace. Základní sazby stravného pro jednotlivé země zohledňují rozdílné cenové hladiny v příslušných destinacích.

Za dobu strávenou mimo ČR je zaměstnavatel povinen poskytnout stravné:

 • Ve výši základní sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Ve 2/3 výši, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • V 1/3 výši, trvá-li pracovní cesta méně než 12 hodin, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2019

Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel za 1 km jízdy podle § 189 odst. 3 zákoníku práce je pro:

 • Jednostopá vozidla a tříkolky – nejméně 1,10 Kč.
 • Osobní silniční motorová vozidla – nejméně 4,10 Kč.

Mění se u osobních aut. U jednostopých vozidel a tříkolek zůstává stejná jako v loňském roce.

Průměrné ceny PHM pro rok 2019

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 189 odst. 3 zákoníku práce bude pro rok 2019 činit:

 • 33,10 Kč – u benzinu automobilového 95 oktanů.
 • 37,10 Kč - u benzinu automobilového 98 oktanů.
 • 33,60 Kč – u motorové nafty.

Kateřina Heřmánková

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.