Cestovní náhrady od 1.1.2018 ČR

Ve sbírce zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 463/2017 stanovující tuzemské cestovní náhrady pro rok 2018. Změny se týkají sazeb stravného i průměrné ceny pohonných hmot.

Stravné v tuzemsku

Sazby stravného pro tuzemské cesty jsou uvedeny v § 163 odst. 1 a v  § 176 odst.1 zákoníku práce. § 163 je určen pro zaměstnance v podnikatelské sféře a § 176 pro zaměstnance ve státní správě.

Zaměstnancům v podnikatelské sféře náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty nejméně ve výši:

 • 78 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 119 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • 186 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Zaměstnancům ve státní správě náleží stravné za každý kalendářní den pracovní cesty v rozmezí:

 • 78 – 93 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 119 – 143 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • 186 – 223 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

V oblasti krácení stravného k žádným změnám nedochází. Pokud bylo zaměstnanci během cesty poskytnuto bezplatně jídlo, náleží mu stravné snížené za každé bezplatné jídlo o hodnotu:

 • 70 % stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin.
 • 35 % stravného, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • 25 % stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné v zahraničí

Za dobu strávenou mimo ČR je zaměstnanci poskytnuto stravné:

 • Ve výši základní sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.
 • Ve 2/3 výši, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin.
 • V 1/3 výši, trvá-li pracovní cesta méně než 12 hodin, alespoň však 1 hodinu, nebo déle než 5 hodin, pokud zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR právo na tuzemské stravné.

Sazby stravného pro zahraniční cesty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 401/2017 Sb. o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018. (http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2017/vyhlaska-c-401-2017-sb-30274)

Pro rok 2018 se sazba změnila pro 8 zemí – Belgie, Velká Británie, Bahamy, Bolívie, Korea, Maroko, Nový Zéland a Austrálie a Oceánie – ostrovní státy.

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2018

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sazbu základní náhrady na 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce pro:

 • Jednostopá vozidla a tříkolky – nejméně 1,10 Kč.
 • Osobní silniční motorová vozidla – nejméně 4,00 Kč.

Průměrné ceny PHM pro rok 2018

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 zákoníku práce pro rok 2018 činí:

 • 30,50 Kč – u benzinu automobilového 95 oktanů.
 • 32,80 Kč - u benzinu automobilového 98 oktanů.
 • 29,80 Kč – u motorové nafty.

Kateřina Heřmánková

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.