Cestovní náhrady od 1. 1. 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí upravuje k 1. 1. 2017 novou vyhláškou sazby cestovních náhrad při pracovních cestách. Změny se týkají jak sazeb stravného, tak náhrad za používání silničních motorových vozidel.

Stravné v tuzemsku
V podnikatelské sféře náleží nově zaměstnanci stravné za každý kalendářní den pracovní cesty podle § 163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši:

  • 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro státní sféru je stravné za každý kalendářní den pracovní cesty stanoveno podle § 176 odst. 1 zákoníku práce ve výši:

  • 72 Kč až 86 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  • 109 Kč až 132 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
  • 171 Kč až 205 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Stravné v zahraničí

Za každý kalendářní den pracovní cesty poskytne zaměstnavatel zaměstnanci stravné ve výši:

  • plné sazby, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin
  • 2/3 základní sazby, trvá-li pracovní cesta 12 – 18 hodin
  • 1/3 výši, trvá-li pracovní cesta 12 hodin a méně, minimálně však jednu hodinu anebo více než 5 hodin v případě, že zaměstnanci vznikne za cestu na území ČR nárok na tuzemské stravné.

Sazby zahraničního stravného jsou stanoveny pro jednotlivé země ve Vyhlášce č. 366/2016 Sb. – o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017, ze dne 11. listopadu 2016: http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/legislativni-dokumenty/2016/vyhlaska-c-366-2016-sb-26633

Sazba základní náhrady za používání vozidel v roce 2017

Pro rok 2017 činí sazby základní náhrady za 1 km jízdy:
a) 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek,
b) 3,90 Kč u osobních silničních motorových vozidel.

Průměrná cena za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce byla, na rozdíl od sazeb stravného, snížena. Pro rok 2017 byly průměrné ceny za pohonných hmot stanoveny ve výši:

Veronika Kahounová

Accounting Consultant Assistant

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.