Domů Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2020

Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2020

10. 01. 2020

Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2020

Minimální mzda, maximální vyměřovací základ

S účinností k 1.1.2020 dochází k navýšení minimální mzdy z 13.350 Kč na 14.600 Kč. Hodinová sazba minimální výše mzdy se zvyšuje ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění, a tedy i limit pro solidární daň v roce 2020 činí 1.672.080 Kč. Měsíční limit pro odvod solidárního zvýšení daně v roce 2020 činí 139.340 Kč.

Změny v oblasti sociálního zabezpečení

Nejvýznamnější legislativní změnou platnou od 1.1.2020 je povinné zavedení elektronických neschopenek (e-Neschopenek).

Jejich hlavním cílem má být celkové zjednodušení administrativní náročnosti pro lékaře, zaměstnavatele i zaměstnance a rychlejší přístup k informacím o pracovních neschopnostech zaměstnanců bez nutnosti osobního předávání podkladů k pracovní neschopnosti zaměstnavateli zaměstnancem. Se samotnou realizací jsou nicméně spojené určité obavy, jelikož celý proces, který měl být testován již v průběhu roku 2019, nebylo možné v plném rozsahu vyzkoušet a zda jeho spuštění přinese skutečně slibovaná zjednodušení, ukáží teprve následující dny.

Papírové neschopenky však budou ještě v omezeném rozsahu existovat i nadále, a to zejména pro pracovní neschopnosti s datem vzniku před spuštěním projektu e-Neschopenek. Stejně tak zůstanou zachovány jako záloha v případě výpadku elektronického systému.

V důsledku zavedení e-Neschopenek, již zaměstnavatel nebude přijímat od zaměstnance žádné doklady potřebné k výplatě dávek nemocenského pojištění. Zaměstnanci však ani tak nezaniká povinnost neprodleně informovat zaměstnavatele o vzniku pracovní neschopnosti (např. telefonicky nebo e-mailem). Zaměstnavatel má dále také možnost přístupu a stažení údajů o dočasné pracovní neschopnosti svých zaměstnanců na e-Portálu ČSSZ, ze kterého mu mohou být zasílány, v případě nastavení, také notifikace do datové schránky nebo e-mailu zmocněné osoby.  

Přihlášení do e-Portálu je možné buď jménem zaměstnavatele pomocí jeho datové schránky, nebo zaměstnavatel může k přístupu pověřit fyzickou osobu jako zmocněnce firmy. Zmocněnec se pak bude moci přihlásit jednou z následujících možností:

  • Přihlášení pomocí přihlašovacích údajů ke své vlastní datové schránce (jako fyzická osoba),
  • eObčankou,
  • uživatelským účtem NIA (návod jak postupovat k dispozici na návodu na https://info.eidentita.cz/portal/)

Po uplynutí 14 dnů trvání pracovní neschopnosti je zaměstnavatel povinen neprodleně zaslat na ČSSZ přílohu k žádosti o nemocenské. Toto bude nově možné pouze v elektronické podobě, papírová příloha je přípustná jedině výjimečně, a to v případě technického výpadku. Do přílohy nově zaměstnavatel bude uvádět informaci o tom, kam je zaměstnanci vyplácena mzda a zaměstnanci bude stejným způsobem vyplaceno i nemocenské. V případě, že by si zaměstnanec přál, aby mu nemocenské bylo zasláno jiným způsobem nebo na jiný účet, bude muset sám písemně požádat ČSSZ o takovou změnu. Při skončení dočasné pracovní neschopnosti bude zaměstnavatel elektronicky zasílat hlášení s údaji, které ČSSZ potřebuje pro výplatu dávky, zejména, zda zaměstnanec po dobu pracovní neschopnosti pracoval, popř. nastoupil dříve do zaměstnání. Tento dokument nahradí údaje zaměstnavatele, které se dosud vyplňovaly na zadních stranách neschopenky.

Pro správné vystavení e-Neschopenky lékařem, je třeba, aby byl zaměstnanec řádně přihlášen u ČSSZ, lékař by měl následně zaměstnavatele při zadání rodného čísla zaměstnance v databázi dohledat. Mohou však nastat technické problémy, např.  v případě, kdy se jedná o cizince bez rodného čísla nebo zaměstnance, který onemocněl ihned po nástupu a jeho přihlášení ještě nebylo zpracováno. Proto je vhodné, aby zaměstnanec při návštěvě lékaře znal přesný název společnosti a IČO firmy. Eliminují se tím případné chyby při vystavování e-Neschopenek a v konečné fázi i samotné zpracování e-Neschopenky a vyplacení nemocenské dávky zaměstnanci.

Zavedení e-Neschopenek se týká pouze dočasné pracovní neschopnosti. Ostatní dávky budou nadále zpracovávány ve stejné podobě jako dosud. Jedná se tedy o ošetřování člena rodiny včetně dlouhodobého ošetřovného, peněžitá pomoc v mateřství, otcovská, ale také pracovní neschopnost v případě karantény.

Zvýšení rodičovského příspěvku

Od roku 2020 dochází ke zvýšení rodičovského příspěvku, který rodiny mohou vyčerpat do čtyř let věku dítěte, z 220.000 Kč na 300.000 Kč, resp. z 330.000 Kč na 450.000 Kč v případě narození více dětí.

Nová výše příspěvku se bez výjimky vztahuje na ty, komu se narodí dítě v roce 2020 a dále na toho, kdo sice již v předchozích letech rodičovský příspěvek čerpal, ale v čerpání pokračuje i na začátku roku 2020. Naopak rodinám, které sice budou mít v roce 2020 dítě mladší čtyř let, ale rodičovský příspěvek již před rokem 2020 vyčerpaly, nárok na navýšený rodičovský příspěvek nevzniká.

O navýšení rodičovského příspěvku není třeba nijak žádat, celková částka příspěvku se automaticky zvedne všem rodinám, kterých se navýšení týká. Tyto rodiny budou informovány dopisem od úřadu práce.

Novela zákoníku práce od roku 2021

V prosinci 2019 schválila vláda návrh novely zákoníku práce. Návrh bude následně projednáván v parlamentu. Předpokládá se však jeho schválení a účinnost od 1.1.2021. Hlavními změnami, které zmíněná novela zahrnuje, jsou:

Sdílené pracovní místo
Zaměstnavateli vznikne možnost na jednu pracovní pozici zaměstnat dva nebo více zaměstnanců s kratší pracovní dobou a stejnou náplní práce, kteří si sami rozvrhnou pracovní dobu, tak aby jim vyhovovala. Zaměstnavatel by tak měl být jistotu, že jeden ze zaměstnanců bude vždy k dispozici a flexibilnější nastavení pracovní doby může podpořit zaměstnance, kteří práci na plný úvazek z jakéhokoliv důvodu nezvládnou.

Změna ve výpočtu nároku na dovolenou
Nová koncepce výpočtu nároku na dovolenou bude vycházet z odpracovaných hodin namísto dnů, jak tomu je doposud. Toto opatření by mělo zajistit větší transparentnost především u zaměstnanců s kratšími a krátkodobými pracovními úvazky, které současná legislativa do určité míry znevýhodňuje.

Doručování písemností
Tato změna by měla zjednodušit proces doručování písemností zaměstnancům zaměstnavatelem, který je v současné době velmi problematický, a dále řešit situace, kde zaměstnance nelze na adrese svého trvalého bydliště zastihnout a písemnost tak nemůže být zaměstnanci řádně doručena zavedením tzv. fikce doručení.

Zrušení povinnosti vystavovat zápočtové listy u DPP
Novela by měla dále přinést určité úlevy pro zaměstnavatele zaměstnávající zaměstnance na dohodu o provedení práce. Zaměstnavateli nově odpadne povinnost těmto zaměstnancům vystavovat potvrzení o zaměstnání (zápočtový list). Tato úleva se ale nebude vztahovat na zaměstnance, jejichž příjem je postižen srážkami na základě výkonu rozhodnutí a dále zaměstnance účastné na nemocenském pojištění.

Zvýšení náhrady pozůstalým
Novela bude dále řešit změny právní úpravy týkající se náhrady pozůstalým po zaměstnanci, který zemřel v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání.

Anna Vraná Rubínová
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.