Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2019

Minimální mzda, maximální vyměřovací základ

S účinností k 1.1.2019 dochází k navýšení minimální mzdy z 12.200 Kč na 13.350 Kč. Hodinová sazba minimální výše mzdy se zvyšuje z 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění a tedy i limit pro solidární daň v roce 2019 činí 1.569.552 Kč. Měsíční limit pro odvod solidárního zvýšení daně v roce 2019 činí 130.796 Kč.

Změny v daňové legislativě

Pro rok 2019 nadále platí výpočet daně z tzv. superhrubé mzdy. Nedošlo tedy k navrhovanému zrušení této metody ani zavedení progresivní sazby daně z příjmů, které bylo z daňového balíčku pro rok 2019 vypuštěno. Stejně tak zůstávají nezměněné sazby daně, tedy 15 % pro zálohovou a srážkovou daň a 7 % pro solidární daň. Nezměněné zůstávají také daňové slevy a daňová zvýhodnění na děti.  

K významné změně však došlo ve způsobu zdanění zaměstnanců, na které se vztahuje sociální zabezpečení jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska. U těchto zaměstnanců se od 1.1.2019 budou do superhrubé mzdy započítávat částky skutečně odvedeného zahraničního pojistného hrazeného zaměstnavatelem namísto navýšení příjmu o 34 % (ekvivalent odvodů pojištění hrazeného zaměstnavatelem dle české legislativy), jak bylo prováděno dosud.

Změny v oblasti sociálního zabezpečení

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském pojištění je od 1.1.2019 navýšen z původních 2.500 Kč na 3.000 Kč. Dohody o pracovní činnosti tak nebudou nově podléhat odvodům až do výše 2.999 Kč/měsíc.

Předpokládá se sjednocení v daňové oblasti, kdy bude zvýšen limit pro srážkovou daň u zaměstnanců bez prohlášení poplatníka daně na 3.000 Kč. Příslušná novela by ale měla vstoupit v platnost teprve v průběhu roku 2019. V současné době tedy platí nesoulad mezi hranicí pro účast na nemocenském pojištění a pro odvod srážkové daně.

Změny ve statistickém zjišťování

Počínaje výkazem za rok 2018 (podávaným v lednu 2019) platí pro respondenty statistického výkazu ISPV (Trexima) nová zákonná povinnost. Pro řádné vyplnění statistického výkazu je nově vyžadováno doplnění položky oboru vzdělání ve formě kódu.

Pro sestavení kódu oboru nejvyššího dosaženého vzdělání, který bude zadáván do položky OBORVZD, byla respondentům na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ vytvořena webová aplikace "Výběr oboru vzdělání".

Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání musí být uveden u všech zaměstnanců, kteří dosáhli vyššího než základního vzdělání. Zaměstnancům se základním vzděláním či bez vzdělání se položka OBORVZD ponechá nevyplněná.

Uvedená povinnost se vztahuje na všechny zaměstnance s výjimkou zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod mimo pracovní poměr, osob ve vynětí a osob, které v průběhu roku 2018 ukončily pracovní poměr.

Další legislativní změny, jejichž účinnost se předpokládá v průběhu roku 2019 nebo roku 2020

  • Dosud nebyl schválen návrh na zrušení karenční doby, tzn. vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, již od jejího prvního dne. Jako kompenzace zaměstnavatelům má dojít ke snížení odvodu sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem ze stávajících 25 % na 24,8 %.
  • Zvýšení rodičovského příspěvku z 220.000 Kč na 260.000 Kč, resp. z 330.000 Kč na 390.000 Kč (více dětí) od roku 2020.
  • Zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně (z daňového balíčku pro rok 2019 bylo vypuštěno).

Novela Zákoníku práce:

  • Garantování původního pracoviště a práce po ukončení čerpání rodičovské dovolené
  • Zkrácení vyrovnávacího období u DPČ z 52 týdnů na 26 týdnů
  • Automatický výpočet pro navyšování minimální mzdy
  • Nová koncepce dovolené
  • Změny v oblasti doručování

Anna Vraná Rubínová

Payroll Consultant Senior

Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.