Domů Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2019

Aktuálně schválené legislativní změny s dopadem na zpracování mezd od roku 2019

04. 01. 2019

Minimální mzda, maximální vyměřovací základ

S účinností k 1.1.2019 dochází k navýšení minimální mzdy z 12.200 Kč na 13.350 Kč. Hodinová sazba minimální výše mzdy se zvyšuje z 73,20 Kč na 79,80 Kč.

Maximální vyměřovací základ sociálního pojištění a tedy i limit pro solidární daň v roce 2019 činí 1.569.552 Kč. Měsíční limit pro odvod solidárního zvýšení daně v roce 2019 činí 130.796 Kč.

Změny v daňové legislativě

Pro rok 2019 nadále platí výpočet daně z tzv. superhrubé mzdy. Nedošlo tedy k navrhovanému zrušení této metody ani zavedení progresivní sazby daně z příjmů, které bylo z daňového balíčku pro rok 2019 vypuštěno. Stejně tak zůstávají nezměněné sazby daně, tedy 15 % pro zálohovou a srážkovou daň a 7 % pro solidární daň. Nezměněné zůstávají také daňové slevy a daňová zvýhodnění na děti.  

K významné změně však došlo ve způsobu zdanění zaměstnanců, na které se vztahuje sociální zabezpečení jiného členského státu EU, EHP nebo Švýcarska. U těchto zaměstnanců se od 1.1.2019 budou do superhrubé mzdy započítávat částky skutečně odvedeného zahraničního pojistného hrazeného zaměstnavatelem namísto navýšení příjmu o 34 % (ekvivalent odvodů pojištění hrazeného zaměstnavatelem dle české legislativy), jak bylo prováděno dosud.

Změny v oblasti sociálního zabezpečení

Měsíční příjem zaměstnanců zakládající účast na nemocenském pojištění je od 1.1.2019 navýšen z původních 2.500 Kč na 3.000 Kč. Dohody o pracovní činnosti tak nebudou nově podléhat odvodům až do výše 2.999 Kč/měsíc.

Předpokládá se sjednocení v daňové oblasti, kdy bude zvýšen limit pro srážkovou daň u zaměstnanců bez prohlášení poplatníka daně na 3.000 Kč. Příslušná novela by ale měla vstoupit v platnost teprve v průběhu roku 2019. V současné době tedy platí nesoulad mezi hranicí pro účast na nemocenském pojištění a pro odvod srážkové daně.

Změny ve statistickém zjišťování

Počínaje výkazem za rok 2018 (podávaným v lednu 2019) platí pro respondenty statistického výkazu ISPV (Trexima) nová zákonná povinnost. Pro řádné vyplnění statistického výkazu je nově vyžadováno doplnění položky oboru vzdělání ve formě kódu.

Pro sestavení kódu oboru nejvyššího dosaženého vzdělání, který bude zadáván do položky OBORVZD, byla respondentům na adrese https://www.obory-vzdelani.cz/ vytvořena webová aplikace „Výběr oboru vzdělání“.

Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání musí být uveden u všech zaměstnanců, kteří dosáhli vyššího než základního vzdělání. Zaměstnancům se základním vzděláním či bez vzdělání se položka OBORVZD ponechá nevyplněná.

Uvedená povinnost se vztahuje na všechny zaměstnance s výjimkou zaměstnanců zaměstnaných na základě dohod mimo pracovní poměr, osob ve vynětí a osob, které v průběhu roku 2018 ukončily pracovní poměr.

‍Další legislativní změny, jejichž účinnost se předpokládá v průběhu roku 2019 nebo roku 2020

  • Dosud nebyl schválen návrh na zrušení karenční doby, tzn. vyplácení náhrady mzdy při dočasné pracovní neschopnosti, již od jejího prvního dne. Jako kompenzace zaměstnavatelům má dojít ke snížení odvodu sociálního pojištění hrazeného zaměstnavatelem ze stávajících 25 % na 24,8 %.
  • Zvýšení rodičovského příspěvku z 220.000 Kč na 260.000 Kč, resp. z 330.000 Kč na 390.000 Kč (více dětí) od roku 2020.
  • Zrušení zdanění příjmů zaměstnanců metodou superhrubé mzdy a zavedení progresivní sazby daně (z daňového balíčku pro rok 2019 bylo vypuštěno).

‍Novela Zákoníku práce:

  • Garantování původního pracoviště a práce po ukončení čerpání rodičovské dovolené
  • Zkrácení vyrovnávacího období u DPČ z 52 týdnů na 26 týdnů
  • Automatický výpočet pro navyšování minimální mzdy
  • Nová koncepce dovolené
  • Změny v oblasti doručování

Anna Vraná Rubínová
Payroll Consultant Senior

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.