Domů 3.4.2020 AKTUALIZACE – Opatření a změny pojistného pro OSVČ

3.4.2020 AKTUALIZACE – Opatření a změny pojistného pro OSVČ

03. 04. 2020

3.4.2020 AKTUALIZACE – Opatření a změny pojistného pro OSVČ

Vláda rozhodla o úlevách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné.

Sociální pojištění

  • OSVČ nemusí platit zálohy za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020,
  • byla-li záloha na pojistné zaplacena za březen, bude započítána jako záloha na září,
  • OSVČ s minimální zálohou nemusí půl roku platit zálohy, ani tuto zálohu zpětně doplácet,
  • OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy, v ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimálními zálohami,
  • minimální zálohy nyní činí 2 544,- korun u OSVČ, kde je podnikání jejich hlavní činnost a 1 018,- u OSVČ s vedlejší činností.

Výše zmíněné platí pro všechny OSVČ, bez ohledu na to, zda mají podnikání jako vedlejší či hlavní činnost. Nezáleží ani na tom, v jaké výši jim byly zálohy na důchodové pojištění předepsány.

Jediným odvodem v následujícím půlročním období tak je stále platba nemocenského pojištění, pokud si jej tedy OSVČ dobrovolně platí.

O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí poplatník žádat, budou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nikde nic hlásit.

Odsouvá se i termín podání přehledu o příjmech a výdajích sociální pojišťovně a to bez sankcí až do 3.8.2020. Stejným způsobem je odsunuta i platba doplatku na sociální pojištění, která z podaného přehledu případně plyne.

Období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné, se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu, aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodu.

Zdravotní pojištění

  • OSVČ nemusí platit zálohy za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020, přičemž zpětně se nebude doplácet pojistné ani v minimální výši,
  • ti, kdo mají vyšší než minimální zálohy, budou muset zpětně doplatit (po podání přehledu za rok 2020) jen rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného,
  • také u zdravotního pojištění platí, že kdo zaplatí zálohu na březen, bude mu započítána jako záloha na září
  • minimální záloha u zdravotního pojištění nyní činí 2 352,- Kč.

Odsouvá se i termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a to bez sankcí až do 3.8.2020. Nicméně, narozdíl od platby doplatku na sociálním pojištění za rok 2019 platí to, že po podání přehledu na zdravotní pojišťovnu, je nutné do 8 dnů zaplatit zdravotní pojišťovně doplatek, který z přehledu plyne. Zdravotní pojišťovny tedy uplatňují jiný postup než pojišťovna sociální.

V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění daného doplatku, a tím vzniku penále, bude plátcům umožněno podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Žadatel bude muset jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.

Barbora Hrivíková
Accounting Consultant Assistant

Důležité odkazy pro podnikatele:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

Ekonomika firmy na jednom místě a digitálně

Získejte více času na rozvoj svého podnikání a předběhněte konkurenci.

Účetnictví a reporting

Vyměňte šanony za propojený online účetní ekosystém včetně reportů na míru. Pomůžeme s implementací i samotným vedením účetnictvím, nebo doplníme vaši interní účtárnu.

Zjistit více

Mzdy a personalistika

Digitalizujte mzdové účetnictví, docházky i tvorbu a podpisy pracovních smluv. Zpracování mezd pak nechte na nás – nebo budeme spolupracovat s vaším interním payroll týmem.

Zjistit více

Poradenství a daně

Neztrácejte čas googlováním! Zeptejte se našich odborníků nejen na účetnictví a daně. Poradíme také, jak se zbavit papírování, zefektivnit procesy nebo vyměnit ERP. Jsme tu pro vás.

Zjistit více
Prozkoumat možnosti digitalizace

Rozhodněte se pro změnu. My najdeme řešení

Propojujeme externí a interní účetnictví

Zkombinujte výhody interní účtárny a outsourcingu. Získáte nonstop přehled a nižší náklady. Jak to funguje?

Účetnictví: Sdílíte doklady online. Aplikace automaticky vytěží obsah a zaúčtuje je. Faktury schvalujete elektronicky včetně doplnění metadat (zakázky/střediska/činnosti).
Mzdy a HR: Personální agendu od nástupů po docházky spravujete v online portálu. Informace automaticky putují do nástroje pro zpracování mezd.

My se postaráme o správnost účtování, reporting a spolehlivé fungování vašeho digitálního ekosystému.

Digitalizujeme korporáty i start-upy

Administrativa není jen nuda, ale taky černá díra na peníze. Své o tom ví velcí i malí. Díky digitalizaci a aplikacím v cloudu:

• významně snížíte náklady na zpracování mezd a účetnictví;
• zjednodušíte a vyjasníte interní procesy;
• máte více času na práci, která vás baví.

Technologie vás při růstu nenechají ve štychu – na dvojnásobný počet faktur nebo mezd nepotřebujete dvakrát tolik účetních.

Rozjedeme to rychleji, než byste čekali!

Digitalizace začíná výběrem a nastavením chytrých nástrojů, které vám ušetří čas i peníze.

1. Na úvodní schůzce probereme vše důležité.
2. Propojíte nás s kompetentní osobou z vaší firmy.
3. Implementace proběhne během 14 dnů až 1 měsíce.

Pokud stojí za to nejdřív upravit některé interní procesy, na rovinu vám to řekneme. Nenecháme vás vyhodit peníze oknem.