3.4.2020 AKTUALIZACE - Opatření a změny pojistného pro OSVČ

3.4.2020 AKTUALIZACE - Opatření a změny pojistného pro OSVČ


Vláda rozhodla o úlevách v placení zdravotního a sociálního pojistného pro všechny živnostníky. Živnostníci a podnikatelé z řad OSVČ nemusí v období března až srpna 2020 platit měsíční zálohy na pojistné.

Sociální pojištění

  • OSVČ nemusí platit zálohy za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020,
  • byla-li záloha na pojistné zaplacena za březen, bude započítána jako záloha na září,
  • OSVČ s minimální zálohou nemusí půl roku platit zálohy, ani tuto zálohu zpětně doplácet,
  • OSVČ s vyšší než minimální zálohou od března do srpna nemusí platit celé zálohy, v ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí rozdíl mezi tím, co skutečně měly odvádět, a minimálními zálohami,
  • minimální zálohy nyní činí 2 544,- korun u OSVČ, kde je podnikání jejich hlavní činnost a 1 018,- u OSVČ s vedlejší činností.


Výše zmíněné platí pro všechny OSVČ, bez ohledu na to, zda mají podnikání jako vedlejší či hlavní činnost. Nezáleží ani na tom, v jaké výši jim byly zálohy na důchodové pojištění předepsány.

Jediným odvodem v následujícím půlročním období tak je stále platba nemocenského pojištění, pokud si jej tedy OSVČ dobrovolně platí.

O prominutí plateb záloh OSVČ nemusí poplatník žádat, budou jim ze zákona prominuty automaticky, není tedy nutné nikde nic hlásit.

Odsouvá se i termín podání přehledu o příjmech a výdajích sociální pojišťovně a to bez sankcí až do 3.8.2020. Stejným způsobem je odsunuta i platba doplatku na sociální pojištění, která z podaného přehledu případně plyne.


Období, po které nebyly placeny zálohy na pojistné, se bude při výpočtu osobního vyměřovacího základu podle § 16 zákona o důchodovém pojištění považovat u OSVČ s hlavní samostatnou výdělečnou činností za tzv. vyloučenou dobu, aby nedocházelo ke snižování průměru příjmů, z nichž se vypočítává procentní výměra důchodu.

Zdravotní pojištění

  • OSVČ nemusí platit zálohy za kalendářní měsíce v období březen až srpen 2020, přičemž zpětně se nebude doplácet pojistné ani v minimální výši,
  • ti, kdo mají vyšší než minimální zálohy, budou muset zpětně doplatit (po podání přehledu za rok 2020) jen rozdíl mezi výší zálohy na pojistné a výší pojistného,
  • také u zdravotního pojištění platí, že kdo zaplatí zálohu na březen, bude mu započítána jako záloha na září
  • minimální záloha u zdravotního pojištění nyní činí 2 352,- Kč.


Odsouvá se i termín podání přehledu o příjmech a výdajích zdravotním pojišťovnám a to bez sankcí až do 3.8.2020. Nicméně, narozdíl od platby doplatku na sociálním pojištění za rok 2019 platí to, že po podání přehledu na zdravotní pojišťovnu, je nutné do 8 dnů zaplatit zdravotní pojišťovně doplatek, který z přehledu plyne. Zdravotní pojišťovny tedy uplatňují jiný postup než pojišťovna sociální.


V případě, že dojde v souvislosti s výskytem koronaviru k opoždění daného doplatku, a tím vzniku penále, bude plátcům umožněno podat žádost o tzv. odstranění tvrdosti zákona. Žadatel bude muset jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.


Barbora Hrivíková

Accounting Consultant Assistant


Důležité odkazy pro podnikatele:

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/koronavirus-covid-19

https://www.komora.cz/koronavirus/

https://www.komora.cz/files/uploads/2020/03/OSVC-a-koronavirus_23.-3.-2020.pdf


Zaujal vás náš článek? Podělte se o něj s ostatními:

Všechny rubriky

Pokud se vám náš článek líbí, podělte se o něj i s jinými.