Novinky

Legislativní novinky v daňové oblasti – konečná podoba od 1. 7. 2017

Dne 16. 6. 2017 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 170/2017 Sb.1 , kterým se mění některé zákony v oblasti daní (dále také „Daňový balíček“). V nedávné době vydala finanční správa nový materiál2 ohledně „Daňového balíčku“, který vysvětluje změny vzniklé na základě novely zákonů. Tomuto tématu jsme se již věnovali ke konci března3, kdy se ještě jednalo o očekávané změny, které ale nebyly do jisté míry určité. Tento článek je věnován některým změnám v zákoně o daních z příjmů („ZDP“) a v zákoně o dani z přidané hodnoty („ZDPH“) platným za zdaňovací období 2017.

více

Zveřejňování dokumentů ve sbírce listin obchodního rejstříku

Dovoluji si navázat na článek z roku 2015, kdy jsme Vás v souvislosti s novelou Zákona o účetnictví účinnou od 1.1.2016 informovali o kategorizaci účetních jednotek a v souvislosti s tím i s druhem sestavovaných výkazů a jejich zveřejňováním. Protože v těchto měsících nastává období právě spojené se zveřejňováním povinných účetních výkazů ve Sbírce listin obchodního rejstříku, věnuje se tento článek aktu zveřejňování více do hloubky.

více

Formulár - Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

V prípade, že ste obdržali od zamestnávateľa Formulár – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2016, znamená to pre Vás, že Váš zamestnávateľ vyhovel Vašej žiadosti o ročné zúčtovanie daní za rok 2016 a máte daň za zdaňovacie obdobie vysporiadanú. V prípade, že ste požiadali Vášho zamestnávateľa o ročné zúčtovanie daní za rok 2016 Váš zamestnávateľ má povinnosť Vám do 2. mája 2017 predložiť formulár ročné zúčtovanie preddavkov na daň. Tento formulár v sebe obsahuje informácie, o vyplatenom príjme za rok 2016, odvedenom poistnom a preddavkoch na dani. Po vzájomnom započítaní jednotlivých riadkov z formulára si môžete „prekontrolovať“ vypočítaný výsledok ročného zúčtovania. 

více

Prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení

O prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení jsme na našem webu informovali již v srpnu 2016. Nedávno zveřejnila finanční správa aktualizovaný Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut, resp. Dodatek č. 1, který nabyl účinnosti dne 6. března 2017. Zde informuje o shrnutí základních postupů související s podáním žádosti o prominutí pokuty a doplňuje ospravedlnitelné důvody, ke kterým správce daně přihlíží.

více

Kde nás najdete?


E-Consulting Czech s.r.o.
RUBÍN OFFICE CENTER
Sokolovská 192/79
186 00 Praha 8 - Karlín

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Czech s.r.o.
Mlýnská 326/13
602 00 Brno

+420 251 566 571
info@e-cons.cz
www.e-cons.cz

IČ 27145107
DIČ CZ27145107

E-Consulting Slovakia s.r.o.
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 45330697
DIČ SK2022963624

E-Consulting Poland Sp. z o.o.
12/3 Włodkowica Street
Wroclaw - Poland

+421 220 545 107
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
www.e-cons.cz

IČ 8971799257
DIČ PL8971799257

Stýská se vám po našem starém webu? Uchovali jsme jej pro vás v archivu.

Sledujte nás na sociálních sítích